ولله من بسیجی ام

جوان فردا پس نباید بسیج را در شناسنامه خود خلاصه کنیم. نام بسیج در صفحه اول انقلاب اسلامی ایران درج شده است.برای آگاهی بعضی ها باید بگوئیم

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac9

ولله من بسیجی ام

به قلم : رحیم میابی

img_20160819_200427

جانباز جنگ تحمیلی وبرادر شهید

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق عمومی

مدیر مسئول پایگاه رسمی خبری تحلیلی جوان فردا

اگر دیروز بسیجی ساده بودم امروز همان بسیجی ساده، قلم بدست هستم.
من بسیجی هستم معتقد به قانون اساسی واهداف انقلاب اسلامی.معتقد به ارزشهای نظام.
بسیج جایگاه عشق و صفا و صمیمت و در یک کلام، شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست.
اگر امروز توفیق این را داشته ایم که کشور اسلامیمان و ملت سلحشور آن را از گزند نابکاران و نااهلان تاریخ حفظ کنیم به یمن حضور گسترده بسیج بوده و لاغیر. چنان که رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام (قدس سره) فرمودند:
رحمت و برکات خداوند بر بسیج مستضعفان که بحق پشتوانه انقلاب است.
آری رزمنده بسیجی، ضمن توان رزمی بسیار بالا در نبرد نامنظم، جنگجوی قابلی دردفاع منظم بحساب می آید تا حدی که سلاحهای سنگینی چون توپ و تانکهای پیش رفته را به حرکت در آورده و روبروی دشمن قرار داده.
هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین ایجاد توانایی های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه بادستور رهبری یا هماهنگی مراجع ذیربط می باشد.
بسیج جایگاهی ملکوتی است. مکانی برای درس چگونه زیستن انسانها، جایگاه عشق و صفا و صمیمت و در یک کلام، شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست.

 

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac10

 باید از فرمایشات مقام عظمای ولایت درک کنیم که بسیج درحقیقت یک فرهنگ ویک حرکت فرهنگی است .نباید بسیج را در تشکیل پرونده بسیج شناخت .ملت ایران گوش به فرمان امام زمان خود هستند پس با درک درست فرهنگ بسیج خودی هارا بیگانه نپنداریم.

 

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac11

آری بسیج مظهر عشق است عشق به امام زمان عج، عشق به اسلام ،عشق به ولایت مطلقه فقیه، عشق به انقلاب اسلامی ، عشق به آرمانهای وارزشهای نظام،عشق به جبهه مقاومت، عشق به حزب الله، عشق به وطن ، عشق به ملت غیور ایران اسلامی وعشق به شهادت درراه خدا.

 

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac4

آری بسیج دست قدرت خداست .اگر تاریخ انقلاب را بنگریم بدرستی این جمله را درک خواهیم نمود.که دشمنان با چه حیله هائی برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران دست بکار شدند.آری بسیج دست قدرت خداست . حیله های دشمن دیگر نظامی نیست .حیله های دشمن ایجاد تفکر انحرافی است حلیه های دشمن جنگ نرم وفرهنگی واقتصادی است . باید متوجه حیله های دشمن باشیم خودی هارا خودزنی نکنیم. دشمن نقشه ای برای ایجاد شکاف بین انقلابیون دارد، با زیر سوال بردن عملکرد دولتهای نظام جمهوری اسلامی ،که ممکن است این زیر سوال بردن ها توسط جریان گروه انحرافی پررنگ باشد. نباید انقلابیون را بخاطر انتقادهای سازنده ودلسوزانه کنار زد .این کنارزدنها خطرناک است.دست خدا همان دستهائی است که به امام خمینی ره وامام خامنه ای لبیک گفته اند ومی گویندوخواهندگفت.

 

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac7

بسیج شجره طیبه ای است که که ریشه های آن وتارهای کشنده آن توسط خون جوانان بسیجی سیراب شده است.بسیج برای یک گروه نیست بسیج نیروهای مخلص خدا می باشند.وبرای به ثمر نشستن واقعی شجره طیبه بسیج که با حضور بقیه الله الاعظم صاحب الزمان قائم آل محمد شروع مجدد می یابد خونهائی بیشتری لازم است .نشان آن حضوز بسیجیان تحت عنوان مدافعین حرم  وحزب الله وجبهه مقاومت می باشد.آن زمان شکوفه های آن بوی بهار وصل وطراوت یقین وحدیث عشق میدهد.

 

 

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac0

بسیجیان امروز همان بسیجیان دیروز وفرزندان آنها هستند پس در شجره طیبه بسیج خودی وغیر خودی معنی ندارد. بسیج برای جوانان شور آفرین ، برای دوستان امید آفرین وبرای دشمنان بیم آفرین است . آری با وحدت کلمه بیم آفرینی برای دشمن  را چندین برابر می کنیم .دشمنان آگاه ودوستان ناآگاه هرگز نمی توانند این شور را از جوانان وسالخوردگان بسیجی را بگیرند.بسیجی ، همان بسیجی واقعی است.

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac

ملت ایران گوش به فرمان رهبر انقلاب اسلامی   هستند مردم ایران زمان شناس ومکان شناس هستند چون بسیجی می باشند .بسیجی یعنی به صحنه آمدن،به میدات آمدن ، چه میدانی؟ میدان چالشهای حیاتی واساسی  باید میدان چالش های حیاتی واساسی را شناخت .

پس آن چالش ها واساسی بودن ها چیست؟ فقط آن وقتی است که به کشور حمله شود؟ومردم آن کشور به صحنه بیایند.؟

البته که نه ، این فقط یکی از موارد به میدان آمدن است.

با توجه به فرمایش رهبری باید این موراد را شناخت .تهاجم فرهنگی واقتصادی وایجاد جریان گروه انحرافی رونق بخشیدن تهمت وافترا ودروغ درجامعه و زیر سوال بردن عملکردهای دولت های جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تا الان ،از نقشه های شوم دشمنان می باشد. باید بیدار باشیم جریان گروه انحرافی می خواهد شکافی مابین انقلابیون راه بیاندازد. با آگاهی کامل میتوانیم با تبعیت از امام خامنه ای ودوری جستن از اختلاف ورعایت قانون ودوری جستن از تفسیر به رای فرمایشات امام خمینی ره وامام خامنه ای وحدت در بین آحاد مردم را بیش از پیش نمائیم. وجامعه را از دوقطبی نمودن جلوگیری کنیم.

پس نباید بسیج را در شناسنامه خود خلاصه کنیم. نام بسیج در صفحه اول انقلاب اسلامی ایران درج شده است.برای آگاهی بعضی ها باید بگوئیم

 

ولله من بسیجی ام

%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac1