میتوان فضای ۱۶ آذر را تعمیم داد به شرط آنکه باور کنیم ثبات نظام را.

با نگاهی به جلسات دانشجویی که به بهانه‌ی روز دانشجو برگزار شد و گذر از جوّسازی‌های گاه دروغین برخی منتقدان دولت بخصوص شخص پارلمان حتی گاهی به انتقادهای غیر منصفانه روی آوردند.

 img_20161107_222044%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87img_20160515_125114

دعوت به مناظره برای ایجاد وحدت وهمدلی

رحیم میابی

امید است دردرک عظمت هفته وحدت درراستای اصلاح درونی خود با گفتن اهدنالصراط المستقیم ،ایاک نعبدُ وایاک نستعین موفق باشید

با نگاهی به جلسات دانشجویی که به بهانه‌ی روز دانشجو برگزار شد و گذر از جوّسازی‌های گاه دروغین برخی منتقدان دولت بخصوص شخص پارلمان حتی گاهی به انتقادهای غیر منصفانه روی آوردند.
ولی به نسبت گذشته فضایی پر شور را شاهد بودیم.
پرسشی که می‌توان در این باره ازبرگزارکنندگان وشخص پارلمان مطرح کرد این است که چرا چنین مواجهه‌ای با سیاسیون را به سایر روزها تعمیم نمی‌دهیم؟ آیا نشست‌های دانشجویی و صحبت‌های مطرح شده از سوی سخنرانان در این مراسم‌ها باعث آن شد که خدشه‌ای به نظام وارد آید؟ آیا التهابی در جامعه ایجاد کرد؟ آیا باعث تشدید دو قطبی‌های کاذب در بین مردم شد؟
به نظر می‌رسد که تصمیم گیران می‌بایست به این باور قلبی برسند که نظام سیاسی مستقر با گذشت قریب به چهار دهه به چنان استحکامی رسیده است که چند سخنرانی و اظهار نظر پایه‌های آن را متزلزل نکند. به واقع این موضوع قابل فهم نیست که چگونه ممکن است در ابتدای انقلاب که هنوز نظام سیاسی سر و شکل مشخصی پیدا نکرده بود و امکان وقوع التهاب‌های مختلفی در سطوح مختلف جامعه بود، مخالفان نظام اجازه‌ی حضور در نشست‌های مختلف و همین طور صداوسیما را داشتند و به مناظره با بزرگان انقلاب می‌پرداختند اما اکنون که دیگر از همه‌ی آن طوفان‌ها عبور کرده‌ایم و شاهد ثبات نسبی نظام هستیم باید شاهد محدودیت هایی شدید علیه خبرنگاران ومحقیقن باشیم چه برسد به منتقدان و مخالفان.

برای این موضوع باید فکری کرد و نمی‌توان از یک سو در مذمت شبکه‌های خارجی که معاند اش می‌خوانند معترضانه سخن گفت و از دیگر سو اجازه‌ی بحث و بیان مطالب را حتی به افرادی که در دلسوز بودنشان نسبت به این انقلاب و نظام بر آمده از آن هیچ انسان منصفی تشکیک نمی‌کند نداد. می‌توان فضای ۱۶ آذر را تعمیم داد به شرط آنکه باور کنیم ثبات نظام را.
آقای شخص پارلمان روز میلاد پرمیمنت رسول خدا وامام صادق ع فرصت داد تا این فرصت را غنیمت شمارم وشمارا به خروج از فضای انتخاباتی دعوت کنم چون با تمکین به وحدت واقعی نه زبانی میتوان مشکلات را بدون تبدیل شدن به مسئله حل کرد.
تبریک گفتن مراسمات یک تشریفات شده است من میخواهم بجای تبریک شمارا نصیحت نمایم .بگویم از فضای انتخاباتی خارج شو.درهیچ جامعه ای لج بازی بسود هیچکس نخواهدبود.
خوب است علت هراس از خبرنگار وفرار از حقیقت محقیقن را با شهامت بیان فرمائید.تا قدم کوچک در راستای وحدت برداشته باشید.
آغوش مردم گرمتراز آغوش هرسازمان،نهاد واداره است.آغوش مردم همان آغوش ولایت امراست.پس ازگرمای آغوش باز مردم بایک تفکر سالم بهرمند شو.تفکر سالم انسان را ازدروغگوئی باز میدارد.از تهمت زدن به دیگران باز میدارد.ازدست یازیدن به بیت المال باز میداردازمنیت های بیهوده باز می دارد.بیا ،بیا،بیا آغوش گرم مردم برای فراریان از حقیقت دیگر پذیرا نخواهد بود فقط دراین هفته وحدت می توانی بهره مند شوی.
امید است دردرک عظمت هفته وحدت درراستای اصلاح درونی خود با گفتن اهدنالصراط المستقیم ،ایاک نعبدُ وایاک نستعین موفق باشید
همیشه اول بودن باهر ترفندی بهترین گزینه نیست. ما منتظر می‌مانیم و می‌دانیم که چه اتفاقی برای منطقه می‌افتد.

خودرا برای یک مناظره منصفانه آماده کن .تا روزنه ورود به آغوش مردم برایت مهیا شود.