دولت آباد درروز میلاد رسول خدا (ص)وامام صادق (ع)

مدیر مسئول سایت رسمی خبری جوان فردا درمعیت آقای زائر کعبه مدیرعامل انجمن حیات سبز درروز میلاد پرمیمنت رسول خدا محمد امین(ص) ششمین اختر تابناک امامت وولایت حضرت امام صادق(ع) بطور سرزده میهمان روستای دولت آباد بود.

pic_1753

به گزارش خبرنگار جوان فردا
مدیر مسئول سایت رسمی خبری جوان فردا درمعیت آقای زائر کعبه مدیرعامل انجمن حیات سبزمرند درروز میلاد پرمیمنت رسول خدا محمد امین(ص) ششمین اختر تابناک امامت وولایت حضرت امام صادق(ع) بطور سرزده میهمان روستای دولت آباد بود.
میابی مدیر مسئول جوان فردا درمنزل آقای خوش ترکیب برای ادای وظیفه وفاتحه خوانی حاضر وبعداز عرض تسلیت در مسجد جامع دولت آباد برای ادای فریظه نماز بطور نمازجماعتی حاضر شد .ولی جای تاسف است که جماعت علاقمند درمسجد حاضر بودندولی نماز بطورفرادی خوانده می شد.

۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۵۳۲۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۸۴۷۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۹۱۸۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۹۲۲۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۹۲۶۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۲۹۲۹
.چند مسئله درذهن مدیر مسئول جوان فردا درمورد نماز جماعت متجلی گردید .آخه روستای دولت چندین روحانی بانام دارد .ولی افسوس دراین روز درهفته وحدت تعطیل نمازگزاران محترم حاضر درمسجد نماز را فرادی خواندند ماهم مثل آن بزرگواران نماز را فرادی خواندیم. عکسهایی برای تنظیم گزارش گرفته شد .میابی،بعداز نماز مورد استقبال نمازگزاران بخصوص آقای شریفی عضو شورای روستای دولت آباد قرارگرفت.چندین نفر از نمازگزاران دعوت به نهارنمودند.ولی گرمی صحبت با آقای شریفی آنقدر گرم بود با تمام روستائیان نماز گزار خداحافظی نمودیم ولی گرمی صحبت نه درددل با آقای شریفی ادامه داشت. صحبت از انتخابات واصول گرا واصلاح طلب گردید .از محل درمانگاه صحبت گردید.واز طرفی صحبت ازپل سر اب در سرِ آب پل دولت آباد اصل محور صحبتها بود. از بداخلاقیها ودروغگوئیها بمیان آمد.ولی انچه شیرین بود صمیمی شدن با آقای شر یفی وبعضی از حاضرین در نماز.

درمیدان دولت آباد تراکتور دهیاری داشت میدان روستای دولت آبادرا برف روبی می کرد.دهیار روستا مطلع از حضور ما درروستا نبود ولی فعالیت دهیار وبعضی از اعضای شورا چشم گیربود.

۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۱۶۳۳۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۱۶۳۷۲۰۱۶۱۲۱۷_۱۲۱۶۴۷

ولی باید گفت دولت آباد یک قطعه زمینی برای درمانگاه داشت که درمکان دیگر بود انجا به با فکر بزرگان تبدیل به قطعه زمین در کنار جاده رورودی دولت آباد نموده اند

pic_1745pic_1746pic_1747pic_1749pic_1750pic_1751

دراین مورد پایگاه خبری جوان فردا بر حسب اصل وظیفه خود میداند درمورد احداث این درمانگاه با مسئولین زحمتکش شبکه  بهداشت ودرمان بخصوص دکتر شیخ ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند ودکتر صباغ معاون بهداشتی ورئیس بهداشت  شهرستان مرند رایزنی هائی جهت تهیه خبر خوشحال کننده انجام دهد.

      pic_1752

ولی پل دولت آباد همچنان مانند هرزندات تشنه آب ارس ((سراب در سَرِ آب هرزندات تا پل دولت آباد یا پل زنوزیا..))

محل دیگر برای پل دولت اباد توسط اهالی پیشسنهادگردیده است.

۲۰۱۶۱۲۱۶_۱۳۴۹۰۰۲۰۱۶۱۲۱۶_۱۳۴۹۰۷۲۰۱۶۱۲۱۶_۱۳۴۹۱۰

آیا کلنگی دیگر برای کلنگ زنی برای این پل درحال ساخت در اهنگریهای شهرستان مرند درحال ساخت است.؟

۱۲dsc_0301dsc_0317imagesindexindex2

ایادروغهائی چهارسال دیگر ازهم اکنون طراحی میشود؟