تجلیل انجمن حیات سبز مرند از شهدای آتش نشانی در پلاسکو

خدایاری در پاسخ سوال خبرنگار جوان فرداگفت :آتش نشانی شغل نیست بلکه عشق است که نیروهای عاشق اتش نشانی را وادار میکند تا درراه معشوق خود که مردم ومال مردم است از جان خود بگذرندتا آنهارا نجات دهند.

انجمن حیات سبز مرند مراسم تجلیل از شهدای آتش نشانی در حادثه پلاسکو را درآتش نشانی مرند برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
انجمن حیات سبز مرند با حضور خود در ساختمان آتش نشانی مرند از شهدای آتش نشانی در حادثه پلاسکورا طی مراسم خاص تجلیل کردند
زائر کعبه مدیر انجمن حیات سبز مرند طی لوحی با حضور جمعی از اعضای انجمن حیات سبز مرند که حضور مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا وآذر ارس

به چشم میخورداز زحمات جان نثاران آتش نشانی در پلاسکو تجلیل نمود.
مهندس خدایاری رئیس آتش نشانی مرند وجمعی کثیری از نیروهای آتش نشانی دراین مراسم حضور داشتند .
خدایاری در پاسخ سوال خبرنگار جوان فرداگفت :آتش نشانی شغل نیست بلکه عشق است که نیروهای عاشق اتش نشانی را وادار میکند تا درراه معشوق خود که مردم ومال مردم است از جان خود بگذرندتا آنهارا نجات دهند.

خدایاریی درمورد حادثه دلخراش پلاسکو به خبرنگار جوان فردا گفت :واقعا متاسفیم که تعدادی از هموطنان وهمکاران آتش نشانی را ازدست دادیم .
وی درمورد پیامی که آتش سوزی پلاسکوداشت گفت از کلیه مسئولین ومردم وبازار یان محترم وخانواده ها می خواهیم تذکرات ومقررات ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد چنین حادثه ها نباشیم.
خدایاری درآخر اضافه کرد ما از واحدهای آپارتمان در سطح شهر نگرانیم چون موارد ایمنی را لحاظ نکرده اند ودراین مورد مکاتبات را انجام داده ایم و ادامه می دهیم .آپارتمان نشینها باید دراین مورد تذکرات را جدی بگیرند .