درروزقیامت از دروغگوئی وتهمت زدن ودیگری را تخریب کردن وشکست دادن خبری نیست درروز قیامت در محضر خدائیم

امام جمعه مرند گفت خواص کیست؟ علما وتجارونجار واصناف علما ومسئولین و… ازخواص جامعه هستند.همه میدانند بزرگترین گناه وکلید هرگناه دروغگوئی است.درجامعه ای که دروغگوئی مد شدآن جامعه نمیدانم کجا خواهدرفت..

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
نماز جمعه مرند با حضور مردم شهید پرور و ولایتمدار مرند به مامت نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرند حضرت حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده برگزار شد.
نعمتزاده خود ومردم را به تقوا وپادستی وپادامنی دعوت نمود وگفت :
چرا گفته اند گندم از گندم بروید جو ز جو؟ گذشته شناسنامه آینده است وبرای عبرت است.هرکس درمسیر ذلت قرار بگیرید خوار خواهد شد وهرکس در مسیر صداقت وراستی باشد قعطا پیروز خواهدبود..در جامعه ای گناه حاکم شودسرنوشت آن جامعه بجز نابودی چیز دیگری نمی تواند باشد.تنها گفتن اینکه من ایمان آوردم کافی نیستباید عمل کنیم وبا عمل نشان دهیم من بنده واقعی خدا هستم.
نعمت زاده افزودی ،فرهنگ جامعه باید فرهنگ تقوائی باشدیا همه آنها چنین باشند یا اکثریت جامعه باید فرهنگ دینی وتقوائی داشته باشند.درروزقیامت از دروغگوئی وتهمت زدن ودیگری را تخریب کردن وشکست دادن خبری نیست درروز قیامت در محضر خدائیم..وقتی یکی را بناحق شکست دادی وخوشحال شدی دیگر خبری از آنهانیست.باید از نعمتهای خدا شاکر باشیم .با اعمال ناشایست خود نعمتهارا به نقمت تبدیل نکنیم..باید فرهنگ جامعه را فرهنگ دینی کنیم.چرا درجامعه اسلامی این قدر مشکل است؟چون به زبان ایمان آورده ایم.وقتی می فرمایند برگردن یک مسلمان حق ۷۰مسلمان است حال چه کرده ایم.بدترین بدهاآن است که به کسی فحش بگیم وتهمت بزنیم .وازاین عمل خود راضی وخوشحال باشیم.باید ازاینگونه افراد نگران شد.آدم باید حیا داشته باشد.
امام جمعه مرند گفت خواص کیست؟ علما وتجارونجار واصناف علما ومسئولین و… ازخواص جامعه هستند.همه میدانند بزرگترین گناه وکلید هرگناه دروغگوئی است.درجامعه ای که دروغگوئی مد شدآن جامعه نمیدانم کجا خواهدرفت..
وقتی خودرا خواص شناختیم حتما در نظافت شهر دست بکار می شوین.یکی از بزرگان می گفت در آمریکا پدرم چوب کبریت را بعداز روشن کردن سیگار به زمین انداخت ۱۵۰متر آنطرف ماشین مارا نگه داشتند روبه پدرم کردند گفتند شما چوب کبریت را به زمین اندخاتید ۵۰۰دلار جریمه دارید یا بجای جریمه خودت باید ۵ آشغال از زمین را جمع خواهیدنمود.ولی ما چه می کنیم .
سعی کنیم مردم باصداقت باطن خود را به بیرون بگذارند باترس شعار مرگ بر آمریکا گفتن کار نمیشود باترس به نماز جمعه آمدن معنی ندارد باترس در مراسمات شرکت کردن توخالی است.برای امنیت در جامعه بیشتر هزینه کرده ایم.نباید حق دیگران را ناحق کنیم. نباید دروغ گوئیم.نوعی دروغ می گویند آدم احساس می کند تمام مشکلات بدست دروغگو حل شده است.بایدازخداترسیدوازدروغوئی پرهز کرد.بایدفرهنگ جامعه فرهنگی علی وار ودینی باشد باید نفرت وبیزاری خودرا از دروغ گوئی وبد عهدی را اعلام کنیم.
نعمت زاده در خطبه دوم ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا گفت دولت آمریکا جابجا میشود ولی گردن کلفتی وتجاوزکاری وغارت هدف نهائی آنهاست .اوباما در آخرین روزهای خود چندین نامه برعلیه ما امضکرد.آمریکا هیچوقت به حقوق مردم ارزش قائل نیستتمام آشوبهادرکشورهای اسلامی بدستور امریکا اجرا میشود.مردم بحرین فرهنگ اسلامی میخواهند سه جوان آن را اعدام می کنند..مقاومت ملت ایران تمام کشورهای اسلامی وادارکرد تا در استقلال خود باشند. .در گذشته ایران جزیره ثبات امریکابودولی ملت ایران بابصیرت خدائی وبا گذاشتن هزینه زیاد بع امریکا نه گفت ومی بینیم امریکا مثل شوروی متلاشی خواهدشد.
مسئولین موظفنداصول را رعایت کنندومردم نباید نقاط ضعف مدیران را به حساب انقلاب بنویسند.
نعمت زاده اشاره حادثه پلاسکونمود وگفت اول باید آتش خاموش شود وآسیب دیده گان پیداشوند.بعد دنبال مقصر بگردیم. وباید برای پیشگیری از چنین حادثه ها مردمن ومسئولین دست بکارشوند.نباید مسئولین مقررات را بفروشند.مردم نباید قانع به عدم اجرای قانون باشند..باید به تذکرات ایمنی واقف باشیم.بایداز قدرت درست استفاده کنیم.
نعمت زاده به وضعیت سوریه اشاره نمود وگفت باید از جبهه مقاومت حمایت کنیم ۹۵میلیون تومان وسایل جمع آوری کرده ایم ووسایل خریده ایم فرستادیه به سوریه