حجت الاسلام پورتقی: خبرنگار باید دربا پیروی از ولایت امر ووحدت درجامعه قلم فرسائی نماید.

انقلاب مال همه مردم است باید خود مردم وتمام احزاب وجناح ها پا به میدان بگذارند وازانقلاب خود دفاع کنند من و تو نداریم .ما رمز حل مشکلات است.

به گزارش خبرنگار جوان فردا

نشست خبری حجت الاسلام والمسلمی رئیس ستاد دهه فجر با اصحاب رسانه مرند برگزار شد پورتقی:فرماندارمرند یک شخصیت خوش بین ومعتقد به خردجمعی است رئیس ستاد دهه فجردر مورد تامل ادارات ومسئولین با ستاده دهه فجر گفت .الحمدالله امام جمعه وفرماندار مرند وفرمانده سپاه ودیگر مسئولین ادارات همفکری وهمدلی در مسئولین شهرستان به حدی رسیده است خود مسئولین می گویند فلان مدیراز ما قوی است آن در این امورات خوب است .این یک خصوصیات عالی در مسئولین شهرستان است. ومدیریت عالی شهرستان که نماینده عالی دولت ومعاون استاندار وفرماندار شهرستان مرند به خرد جمعی بدون کم وکاست ایمان دارد وقبول دارد. پورتقی درمورد به صدا در آوردن زنگ مدرسه در روز اول دهه فجر گفت مدرسه آیت الله سعیدی برای به صدا در آوردن زنگ انقلاب دئر مدارس اجرامیشود.سیاستهای دهه فجر شهرستان براین است در شهرهای اقمار ووروستاهای تابعه برنامه های برگزاری گرامدیاشت دهه فجر برگزار خواهد شد ریز برنامه بزودی انتشار می یابد. پورتقی درمورد تشکیل جلسات کمیته ها گفت چندین جلسه با اعضای ستاد مرکزی دهه فجر ودو جلسه با کمیته های زیر مجموعه در یامچی وکشکسرای برگزار کردیم. پورتقی گفت: احزاب وجناح ها همه صاحبان انقلابند وباید کل مردم واحزاب وجناح هابه میدان بیایند از انقلاب خود دفاع کنند .مراسم بزرگداشت دهه فجر نشان ازاین است که مردم دو ش به دوش تمام خانواده شهدا وایثارگران ورزمندگان ومسئولین وجوانان در مراسمات شرکت کنند وبه دشمنان بیگانه نشان دهندکه ملت ایران همان روحیه انقلابی سال ۱۳۵۷ دارد باپیروی از رهبری فرزانه انقلاب درپایداری نظام درتلاشند.

تریبون آزاد سوال خودرا چنین طرح نمود .چرادرامورات فرهنگی موازی کاری انجام می گیرد آیا این موازی کاری موجب تلف شدن زمان وبودجه بیت المال نمیشود؟برای نمونه امورات فرهنگی باید به سازمان تبلیغات اسلامی واداره فرهنگ وارشاداسلامی محود گردد؟ پورتقی در پاسخ سوال تریبون آزادگفت: بلی موازی کاری در هر کاری به ضرر جامعه ودولت مردان است.باید امورفرهنگی به متولیان مربوطه اش وامورات علمی به آکادمیک ها ودیگر امورات به متولیان مربوطه ارجاع گردد تامسئولین پاسخگو باشند.

سوالات خبرنگار جوان فردا از رئیس ستاد دهه فجرمرند

۱) با توجه به برنامه های دشمن در جنگ نرم وتهاجم فرهنگی درروستاها آیا منادیان انقلاب درامر فر هنگ که روحانیت محترم می باشند آیا برنامه ای دراین خصوص تدارک دیده اید در دهه فجر قدمی در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی با روحیه انقلابی در جنگ تهاجم فرهنگی دشمن انقلابی عمل کنند؟

سوال۲) آیا برای خبرنگاران درایام دهه فجر امنیت خبرنگاری تدارک دیده شده است ؟ که برای خبرنگاران کارتی تحت عنوان خبرنگاران ویژه دهه فجر صادر گردد تا از گیر دادن بعضی افراد غیر مسئول یا مسئول خلاص گردند؟ پورتقی در پاسخ سوال جوان فردا گفت :

بررسی ها نشان میدهد در زمان واریز پول یارانه ها فروشنده گان مواد مخدر بخاطر اینکه در شهر با توجه به فعالیتهای نیروهای امنیتی اعم مامورین مبارزه با مواد مخدر وپلیس امنیت وسربازان گمنام امام زمان عج برای خود امنیت نمی بینند روانه روستاها می گردند .انشاالله با تدبیر مسئولین امنیت این موضوع هم از روستاها جمع ودشمنان مایوس می شوند. پورتقی درمورد ریز برنامه های دهه فجرگفت بزودی این برنامه ها انتشار خواهدیافت. رئیس شورای ستاد دهه فجر در آخر گفت من از خبرنگاران میخواهم درراستای وحدت مردم ومسئولین قلم فرسائی نمایند .انقلاب مال همه است .خبرنگاران برای صرف ناهار میهمان سازمان تبلیغات اسلامی شدند که یک سفره کاری بود .