درددل جانباز جنگ تحمیلی با مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا

جوان فردا:مسئولین بنیاد یادی از ما نمی کنند الان نزدیک به ۱۰ روز است که دربیمارستان امام رضا بستری هستم ولی یادی از ما نمی کنند.یک دیدار مسئولین مارا سربلند می کند

درددل جانباز جنگ تحمیلی با مدیر مسئول پایگاه خبری   جوان فردا

جانبازی که دردهائی پنهان برای خود دارد ودردل خود گلایه هائی از مسئولین درایام دهه فجر درته دل نگه داشته است.

هیچ حرفی نمی زند .فقط می گوید امام ورهبری چنین مارا سفارش نفرموده اند. نمی دانم با این وضعیت چکار کنم. ترکش های موجود درمغزم مرا شرمنده از اهل خانواده نموده است. نمی دانم چه کنم. ولی میخواهم بگویم.اگر اجازه دهند بااین وجودم به یاری مدافعین حرم می شتابم . ولی باید بگویم امام ورهبری چنین مارا سفارش نفرموده اند.مسئولین بنیاد یادی از ما نمی کنند الان نزدیک به ۱۰ روز است که دربیمارستان امام رضا بستری هستم ولی یادی از ما نمی کنند.یک دیدار مسئولین مارا سربلند می کند .وقتی در گزارشات خبرهای مرند را ملاحظه می نمودم غبطه خوردم آیا در تبریز هم بنیاد ایثارگران ویا فرماندار ویا دیگر مسئولین هستند مانند امام جمعه مرندووفرماندارمرند به دیدارما هم بیایند.
این جانباز بایرام نقی زاده نام دارد در منطقه میمک با ترکش های دشمن مجروح شده است در اولین مجروحیت پرونده جانبازی تشکیل داده اند بعداز کمی مداروا دوباره به منطقه میرود دوباره مجروح میشود ولی این بار دیگر در افزایش درصد وی بنیاد اقدام نمی کند .درمجروحیت اول ۳۵ درصد جانبازی لحاظ کرده اند ولی برای مجروحیت دوم راهکاری ارائه نمی نمایند .الان تحت درمان است ووجود ترکش ها در مغز وی موجب تشنج ودیگرموارد را برای این جانباز جنگ تحمیلی به دنبال دارد.مید است مسئولین بنیاد ایثارگران استان یادی از این عزیزان بنمایند.انشاالله