۲۷۰۰ دانش آموز درجشن تکلیف شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
مراسم جشن تکلیف با همت حاج آقا حسین زاده معاونت پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش شهرستان مرند وبا حمایتهای معاون مدیرکل ورئیس آموزش وپرورش ودیگرمعاونین وروابط عمومی آموزش وپرورش در سه سال اخیر در فضای گرم برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

جشن تکلیف دانش آموزان در شهرستان مرند برگزارشد

۲۷۰۰ دانش آموز درجشن تکلیف شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند
مراسم جشن تکلیف با همت حاج آقا حسین زاده معاونت پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش شهرستان مرند وبا حمایتهای معاون مدیرکل ورئیس آموزش وپرورش ودیگرمعاونین وروابط عمومی آموزش وپرورش در سه سال اخیر در  فضای گرم برگزار می گردد..
دکترعلمی معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان سخنران این محفل گرم مذهبی بود.
شادی وخوشحالی دانش آموزان تاحدی بود که سخنران را تشویق به ادامه صحبت نداد.
علمی اهمیت جوانان در عرصه فعلی ومبارزه با تهاجم فرهنگی مهم شمرد وگفت یکی از سنگرهای مبارزه با تهاجم دشمن بپا داشتن نماز است باید درایم مورد بیشتر کارکنیم.
پیری دراین مراسم گفت الحمدالله خداوندرا شاکریم که شما نوجوانان پا به میدان شرعی گذاشتید.پیری اهمیت جوانان در عرصه فرهنگی را به فال نیک گرفت گفت با همت شما عزیزان دشمن دراین جنگ نرم هم شکست خواهد خورد.
مراسم خاص جشن تکلیف توسط حجت الاسلام قدوسی برگزار شد.
واقعا حجت الاسلام قدوسی تمام سخنان واعمال جشن را متخصصانه بجای آورد.
دراین مراسم
معاونت پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش مرند
حراست آموزش وپرورش
معاونت آموزش متوسطه
بازرسی آموزش پرورش

روابط عمومی
دبیران پرورشی

دبیران ومدیران ومعاونین مدارس حضور فعال داشتند.