انتخابات شورای شهر مرند الکترونیکی میشود.

به گزارش خبرنگارجوان فردا از مرند معاون استاندار آذبایجان شرقی از برگزاری مانور اخذ رأی الکترونیکی انتخابات شورای شهر به صورت آزمایشی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگارجوان فردا  از مرند معاون استاندار آذبایجان شرقی از برگزاری مانور اخذ رأی الکترونیکی انتخابات شورای شهر به صورت آزمایشی در این شهر خبر داد.

راستگو معاون استاندار آذربایجان شرقی ظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر در شش شهر استان از جمله شهر مرند به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که به جهت آشنایی مردم مرند با فرآیند اخذ رأی الکترونیکی در برخی از ادارات شهر به‌صورت آزمایشی برگزار می‌شود.

فرماندار مرند با اشاره به اینکه هدف از اجرای مانور اخذ رأی الکترونیکی انتخابات شورای اسلامی شهر مرند به‌صورت آموزشی آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرآیند انتخابات الکترونیکی است، افزود: صندوق‌های اخذ آزمایشی رأی الکترونیکی شورای اسلامی شهر مرند به‌طور نمادین در چهار اداره شهرستان تا ۲۶ اردیبهشت ماه در ادارات فرمانداری شهرستان ، برق ، آموزش و پرورش و ساختمان مرکزی شهرداری مستقر شده که هدف آشنایی بهتر مردم با روند رای گیری الکترونیکی است.