سند بومی شهرستان مرد دارم فرهنگ اجتماعی وآسیبهای اجتماعی دردست تدوین می باشد.

دستگاه های دولتی در محلات ومراکز آسیب پذیر دست بکارشوند.راستگو به نوع رفتار مسئولین اشاره نمود وگفت نوع رفتار وموضع گیریهای مسئولین در جامعه اثردارد.ما نباید دراین فکرباشیم که معتادین از قشر بیکاران هستند .نه چنین نیست .اگر بررسی گردد نتیجه معکوس این امر می باشد.

جلسه کارگروه مواد مخدر وکارگروه فرهنگ اجتماعی شهرستان بریاست معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند برگزارشد.

به گزارش خبرنگار جوان فردا

راستگو در این دو کار گروه که هم زمان برگزار شد گفت .ما پیگیر سند بومی شهرستان هستیم وهدف از این سند چگونه برخورد فیزیکی و فرهنگی با آسیب ها وناهنجاریهای اجتماعی می باشد .

فرماندار مرند گفت ،نباید موضوع فرهنگ را سست بگیریم اگر در جامعه فرهنگ اصلاح شود قطعا ازناهنجاریها وآسیبهای اجتماعی کاسته خواهد شد.

فرماندار مرند افزود

دستگاه های دولتی در محلات ومراکز آسیب پذیر دست بکارشوند.راستگو به نوع رفتار مسئولین اشاره نمود وگفت نوع رفتار وموضع گیریهای مسئولین در جامعه اثردارد.ما نباید دراین فکرباشیم که معتادین از قشر بیکاران هستند .نه چنین نیست .اگر بررسی گردد نتیجه معکوس این امر می باشد.

فرماندار مرند گفت من یک سوال دارم و آن این است

چگونه کارکنیم؟چکارکنیم؟ درپاسخ سوال خود گفت باید علمی کارکنیم .اگر علمی کار نکنیم قطعا موفق نخواهیم شد

برای آسیببهای اجتماعی باید کار کرد وی از برنامه های قوناخ لارپارکی تقدیرنمود وگفت امور فرهنگی باید در پاتوخ فرهنگی تدوین گردد.وباید از افراد قوی درسازمانها دراین مورد استفاده کرد

استفاده از مساجد وامام زاده ها درامر فرهنگ اجتماعی مهم می باشد .

فرماندار گفت شهرداری درامر فرهنگ باید برنامه های حمایتی خودراعملی نماید.

دکتر محمدزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند بعداز سخنان فرماندار در مورد چگونگی تدوین سند بومی شهرستان گفت با توجه به منابع موثق که از ادارات تهیه شده است آسیبهای اجتماعی شهرستان را بشرح ذیل بیان داشت

۱- پرخاشگری وخشونت

۲- حاشیه نشینی

۳- طلاق

۴- سرقت

۵- اعتیاد

ودیگر ناهنجاریهای جامعه وجوددارد که این ۵ مورد را میتوان اصل آسیبهای اجتماعی نامید.

دکتر محمدزاده گفت خشونت وپرخاشگری را عامل دیگر آسیبهای اجتماعی نامیدوی در مورد خشونت اشاره به آمار سال ۹۳ و۹۵ نمود وگفت نسبت خشونت سال ۹۵ به ۹۳ خیلی بالاست ونگران کننده می باشد

دکتر محمدزاده رشد بی رویه شهرنشینی را با مقایسه نسبت به سالهای قبل گفت مسئئولین باید دراین مورد تدبیری بیاندیشند چون نگران کننده می باشد.

وی از عدم وجود سامانه بانک اطلاعاتی در شهرستان مرند گفت .ما درتهیه آمار همیشه بامشکل مواجه هستیم.هر اداره ای برای خود آماری دارد .ولی بهتراست جهت ثبت موارد آسیبهای اجتماعی سامانه بانک اطلاعاتی آسیبهای اجتماعی اقدام شود.

سرهنگ دهقان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مرند در کارگروه فرهنگ اجتماعی گفت .آسیبهای اجتماعی عبارت است از :

۱اعتیاد

۲-بیکاری

۳-طلاق

۴-شرب خمر

۵- نزاع ودرگیری

۶- سرقت

وی از اصحاب رسانه خواست با نیروی انتظامی تامل داشته باشند واز بروشورهای فرهنگی این ستادجهت انتشار همکاری نمایند.

وی از حضور کارشناسان در سطح مدارس وروستاها خبر داد وگفت دراین مورد چندین جلسه آموزشی درمدارس وروستاها برگزار شده است

وی در مورد عملکر نیروی انتظامی در امر موادمخدر گزارشی به اعضای جلسه ارائه داد.

دکتر عبدل زاده پزشک معتمد شهرستان گفت

مرحله آسیب با جرم تفاوت دارد .صرف استخراج آسیبهای اجتماعی توسط سازمانها موجب تقویت سازمانها نمیشود..هماهنگی سازمانهادر مبارزه با آسیبهای اجتماعی مهم است.

پورتقی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت

مراسمات خاص در قوناخ لار پارکی برگزار میشود ولی باید گفت عدم هماهنگی وعدم حمایت توسط سازمانها فقط توانسته این ۶ جلسه برگزار کنیم .باتوجه به فرهنگ سازی انجام گرفته درمورد اجرای برنامنه های فرهنگی در پارکهای سطح شهرستان مردم می آیند ومنتظر می مانند ولی از اجرای برنامه خبری نیست

لازم بود از این برنامه ها حمایت شود ولی نمی دانم چرا توجه نشد.