مبارزه با زمینخواری یک ی از برنامه های اولویتدار دستگاه قضائی مرند

زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند:اوقات رسیدگی به پرونده ها به زیر یک ماه رسیده است.
علیپور دادستان مرند: مبارزه با زمین خواری یکی از برنامه های اولویت دار دادسراست.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند:اوقات رسیدگی به پرونده ها به زیر یک ماه رسیده است.
علیپور دادستان مرند: مبارزه با زمین خواری یکی از برنامه های اولویت دار دادسراست.
رئیس دادگستری ودادستان مرند دراولین روز هفته قوه قضائیه بعداز دیدار با امام جمعه مرند با اصحاب رسانه نشست خبری برگزار کردند.
زارع زاده ضمن خوش آمدگوئی به اصحاب رسانه گفت با وجود کمبود کادر اداری وقضائی درحال حاضر اوقات رسیدگی به پرونده ها از نظر زمانی به زیر یک ماه رسیده است .درمقایسه با سالهای قبل یک چهارم از نظر زمان رسیدگی تقلیل یافته است.این امر از عملکرد بارز دستگاه دادگستری ودادسرا می باشد.
زارع زاده افزود ، سایت ثنا در دادگستری راه اندازی شده است وتعداد%۵۰ از پرونده ها در ثنا ثبت شده است دیگر مشکل ابلاغ براین تعداد نداریم طی یک پیام به گوشی صاحب پرونده موضوع به اطلاع وی رسانده میشود.
رئیس دادگستری از روند راه اندازی کارخانه تبریز کف گفت . فتاحی دادستان سابق مرند در مورد اعلام ورشکستگی کارخانه تبریز کف وارد عمل شد بعداز وی با پیگیری علیپوردادستان فعلی موضوع ورشکستگی کارخانه تبریز کف منتج به نتیجه شد.
حال اداره ورشکستگی دادگستری استان اقدامات اولیه را انجام داد والان تعداد۱۴۰کارگر در این کارخانه درحال اشتغال می باشند. وتولیدا نجام می گیرد.
زارع زاده از اصحاب رسانه خواست درامر فرهنگ سازی وتشویق مسئولین توسط اصحاب رسانه دست بکار شوند.
زارع زاده افزود دشمن شیرازه خانواده هارا هدف گرفته است ماهواره یکی از ابزارنرم دشمن در تخریب فرهنگ جامعه اسلامی وخانواده هاست.
رئیس دادگستری مرند گفت در جریان سال ۹۵ مجموع پرونده های وارده ۲۷۸۲۱ فقره وخروجی آن ۲۷۹۵۰فقره می باشد این رقم نشان از درصد بالای عملکرد می باشد وی افزود رقم ۲۷۸۲۱فقره پرونده نشان از بالا بودن جرائم نیست چون ممکن است فرآیند پرونده بنوعی می باشد که یک پرونده چندین دستور ومرحله رسیدگی داشته باشد.
زارع زاده تعداد طلاق توافقی را ۴۰۰مورد وعدم سازش را ۱۸۰ مورد اعلام کرد وگفت باید خانواده ها مواظب باشند ونباید از فرهنگ اصیل اسلامی دور شویم هدف دشمن با پخش برنامه های ماهواره ای به تزلزل در آوردن وسست کردن پایه های خانواده های ایرانیان می باشد.یعنی تهاجم فرهنگی .
وی اعتیاد را یکی از عوامل طلاق نامید وگفت هرچند عوامل دیگرهم دخیل در این امر هستند ولی اعتیاد دراین مورد مهم می باشد.
زارع زاده درمورد پرونده های موسسه مالی اعتباری فرهنگیان ومامورین قلابی گفت
درمورد پرونده موسسه مالی فرهنگیان دردادگستری مرند حکم صادر شده ومورد اعتراض واقع گردیده است وپرونده الان در حال رسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
رئیس دادگستری مرند درمورد پرونده مامورین قلابی دوران انتخابات مجلس گفت پرونده درحال رسیدگی درتهران می باشد.

مراسم غبار روبی مزارشهدا توسط مسئولین قضائی در روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ انجام خواهد شد

 
علیپور دادستان مرند در این نشست خبری گفت
یک سوال مهم در ذهنم بی پاسخ است اگر اصحاب رسانه باین سوال پاسخ دهند ممنون خواهم شد .
سوال دادستان مرند این بود
مرند بااین اینکه سطح علمی بالائی دارد، مرند بااینکه دارای علمای بزرگی دینی ومذهبی می باشند .مرندبااینکه دارای رجالهای مهم کشوری اعم از وزیر ومدیر کل ودیگر مسئولیتهای کشوری واستانی می باشد مرند بااینکه یک شهرستان مذهبی می باشد نمی دانم چرا سطع جرایم بالاست ؟
وی افزود اصحاب رسانه محلی در مرند در توسعه مرند چه قدم هائی برداشته اند؟
علیپور افزودیکی از برنامه های شاخص دادستانی ودادسرای مرند مبارزه با زمین خواری می باشد.
وی گفت طبق قانون با رفتار های خشونت آمیز ودرگیریها تصمیم راسخ داریم با صدور سنگین ترین مجازات با اینگونه افراد برخورد کنیم.
علیپورگفت با توجه به عملکرد قضات وکارکنان ،دستگاه قضائی اعم از دادسرا ودادگستری مورد تشویق مدیرکل دادگستری استان قرار گرفته است.
برنامه مدون داریم که درمورد وضعیت زندان قانون اجرا شود.
دادستان مرند در پاسخ سوال خبرگزاری جوان فردا درمورد اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه در امر مرخصیها گفت بخشنامه اجرا شده است.
دادستان مرند درمورد حمایت از زندانیان وخانواده زندانیان گفت .الحمدالله در جشن گلریزان مرندیان علاقه خودرا نسبت به امر حمایت اززندانیان اعلام داشتند.وبرنامه خاص حمایتی برای زندانیان اجرا میشود.

وی درمورد نظارت برعملکرد نیروی انتظامی گفت ازاینکه نیروی انتظامی مواجه با کمبود کادر می باشد ولی عملکرد نیروی انتظامی قابل تقدیر می باشد
علیپور درمورد بالا بودن جرمها گفت آمار وارده بالاست نرخ جرم ازمیانگین بالاست.کاهش موجودی داریم بااینکه افزایش هم داریم.
در آخر هردو مسئول قضائی مرند از اصحاب رسانه خواستند درامر فرهنگ سازی اسلامی جهت تقلیل جرائم دست بکار شوند.