غبار روبی مزار شهدای شهرستان مرند دراولین روز هفته قوه قضائی با حضور مسئولین قضائی وامام جمعه مرند وفرماندار ویژه مرند

باید گفت دراولین روز هفته قوه قضائیه که پرکار ترین روز دستگاه قضابود دراولین ساعات اداری روسائی دستگاه قضائی شهرستان با امام جمعه دیدار داشتند وبعداز این دیدار زارع زاده رئیس دادگستری مرند وعلیپور دادستان مرند با اصحاب رسانه وخبرنگاران محلی نشست خبری برگزار کردند.وعصر با حضور در مزارع شهدا با شهدا عهد وپیمان خودرا درادامه راه شهدا با پیروی از رهبر معظم انقلاب بستند.

غبار روبی مزار شهدای شهرستان مرند دراولین روز هفته قوه قضائی با حضور مسئولین قضائی وامام جمعه مرند وفرماندار ویژه مرند
به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir ازمرند
دراولین روز هفته قوه قضائی مزار شهدا توسط مسئولین قضائی وامام جمعه ودیگر مسئولین با حضور خانواده های معظم شهدا غبار روبی شد.

دراین مراسم ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس شهرستان مرندومدافعین حرم و به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور امام جمعه محترم فرماندار ویژه مرند ورئیس دادگستری و دادستان و سایر مسئولین و احاد مردم وکارکنان دادگستری ودادسرا حضور داشتند
باید گفت دراولین روز هفته قوه قضائیه که پرکار ترین روز دستگاه قضابود دراولین ساعات اداری روسائی دستگاه قضائی شهرستان با امام جمعه دیدار داشتند وبعداز این دیدار زارع زاده رئیس دادگستری مرند وعلیپور دادستان مرند با اصحاب رسانه وخبرنگاران محلی نشست خبری برگزار کردند.وعصر با حضور در مزارع شهدا با شهدا عهد وپیمان خودرا درادامه راه شهدا با پیروی از رهبر معظم انقلاب بستند.