⁉️افراطیون ،ترامپ یون پیوندتان مبارک‼️

آیا در روزی که روز مبارزه با صهیونیزیم وحمایت از حقوق ملت فلسطین است توهین به رئیس جمهور منتخب مردم وتوهین به آراء اکثریت ملت ایران پشت جبهه ما را در برابر توطئه های دشمنان مستحکم تر می کند؟!

 
⁉️افراطیون ،ترامپ یون پیوندتان مبارک‼️

نویسنده : رحیم میابی

آیا در روزی که روز مبارزه با صهیونیزیم وحمایت از حقوق ملت فلسطین است توهین به رئیس جمهور منتخب مردم وتوهین به آراء اکثریت ملت ایران پشت جبهه ما را در برابر توطئه های دشمنان مستحکم تر می کند؟!

نمی خواستم قلم بدست بگیریم وبنویسم افراطیون ،ترامپ یون پیوندتان مبارک‼️

ولی حرکت نسنجیده بعضی از افراد فرصت طلب وانحرافی وخناسان ،هماهنگ با دشمن درروز قدس دل رهبر معظم انقلاب ومردم ایران وخانواده شهدا را به درد آورده اندلذا برآن شدم بنویسم

شما افراطیون چه نقاط مشترکی با ترامپ وبرنامه های دشمنان انقلاب اسلامی دارید⁉️

قبل از انتخابات دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی وایران اسلامی برنامه تحت عنوان یک دوره ای بودن دکتر روحانی را در سر می پروراندند .ولی ملت ایران با پیروی از رهبر معظم انقلاب از دوقطبی نمودن جامعه با توجه به بداخلاقی های افراطیون ترامپ یون جلوگیری کردند ونگذاشتند نقشه اسرائیلی دشمنان مبنی بر یک دوره بودن روحانی رقم خورد . ولی حال بجای اینکه برنامه ای برای یک دوره بودن ترامپ را تدارک ببینید آمدید درروز قدس دشمنان انقلاب اسلامی را شاد کردید.عجب .❗️

ولی حال چه امتیازی از سوی صهیونیزیم ویا شیطان بزرگ برایتان رسیده درروز قدس که روز حیات اسلام است دست به چنین شیطنت زدید ؟⁉️

اگر شما واقعا حزب الهی هستید که نیستید باید گوش به فرمان ومنویات رهبری باشید نه خودسر ⁉️دیگر شعور سیاسی مردم با پیروی از ولایت امر بحدی است که دیگر برای افراطیون جای پائی نیست .فقط میتوانند مانند داعش جزیه ای عمل کنند . وباید از روزی بترسند که رهبر مان حکم مبارزه با افراطیون وجریان انحرافی وخناسان را صادر فرمایند آنوقت دیگر برای یاری شما از صهیونیزیم وشیطان بزرگ خبری نخواهد بود.

پس بخود آئید وتوبه کنید چون درگاه توبه در محضر خدا وولایت همیشه برای توابین باز است.

وآنچه از دشمنان انقلاب برایتان رسیده برگردانید. مردم ایران زمین از این عمل زشت وپست شما راضی نیستند وشمارا در خط دشمن می شناسند.

جوان فردا همراه شماست 😕 telegram.me/jjavanefarda