?خودفراموشی نشان از خدافراموشی است?

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند : نمازجمعه مرندباحضور مردم ولایتمدار ومسئولین اجرائی ونظامی وانتظامی وامنیتی وخانواده شهدا وجانبازان وایثارگران واقشار مختلف مردم در روز قدس به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده برگزارشد.

?خودفراموشی نشان از خدافراموشی است?

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند : نمازجمعه مرندباحضور مردم ولایتمدار ومسئولین اجرائی ونظامی وانتظامی وامنیتی وخانواده شهدا وجانبازان وایثارگران واقشار مختلف مردم در روز قدس به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده برگزارشد.
نعمت زاده گفت تامیتوانیم کارنیک انجام دهیم. آیادرامورعملکردخوددقت میکنیم یا در غفلت هستیم.
خدابه مامهلت داده تا از غفلت بیدارشویم.وقتی روزی میرسد مجازات درغفلت بودن را خواهیم دید.
وقتی وتقوالله گفته میشود یعنی عمل بدون تقوا معنی ندارد باید عملکرد با تقوای الهی باشد
روزه دار شدن فقط دهان بستن ونخوردن نیست ونخوابیدن وغذا نخوردن نیست

وتقوالله یعنی از کارهای بد دورشدن است .عدالت خدا را دیدن وعمل کردن است
نبایدباغفلت ایام خودرا سپری کنیم وقتی کسی مبتلا به خودفراموشی میشود قطعا دچار خدافراموشی شده است

خدانکند دراین ماه مبارک رمضان دست خالی باشیم .
عظمت ماه مبارک رمضان با توجه به گزارش دستگاه قضا ونیروی انتظامی تعداد جرائم دراین ماه مبارک خیلی پائین وخوشآیند میباشد.

نعمت زاده افزود امروز روز قدس است با توجه به پیش بینی امام خمینی ره بعداز ۳۸سال مردم جهان با شعار فلسطین باید آزادگردد راسرمی دهند.

شیطان بزرگ ،برنامه خاص برای تسلط به کشورهایی جهان دارد که برای آنها منافع داشته باشد.وسرمایه ملی آنها رابه یغما بردن آنهاست .

وی افزود رهبرمعظم انقلاب فرمودند در جریان ۲۵ سال اسرائیلی وجودنخواهدداشت.

تشکیل ناتوی عربی نشان از ضعف شیطان بزرگ هست.

نعمت زاده شلیک شش موشک به مقر داعش را اولین عملیات برون مرزی نامید وگفت دشمن بداند جواب دو طرقه بازی شش موشک می باشد.اگر پای خودرا بیشتر دراز کنند جواب دندان شکنی دریافت خواهند نمود.

امام جمعه مرند در مورد ۷تیر ر روز شهادت ۷۲ تن از یاران امام وانقلاب گفت ۷ تیر روز عاشورای انقلاب اسلامی می باشد. که آیت الله دکتر بهشتی و۷۲ تن از یاران انقلاب را با توطئه دشمن توسط منافقین خلق به شهادت رسیدند. برای گرامیبداشت این ایام هفته قوه قضائیه نامگذاری کردند..

وی خطاب به مردم مرند گفت باتوجه به گزارشات دستگاه قضائی مرند ونیروی انتظامی مرند در ماه مبارک رمضان تعداد جرائم ی پائین است .باید همیشه اینطورباشد.

وی گفت آماربالای پرونده های قضائی درشان مردم مرندنیست جهت جلوگیری از پرونده زیادباید از خشونت وپرخاشگری دور باشیم.

از قضات محترم تشکر میکنیم که درامر مبارزه با سودجویان اقتصادی وسیاسی واجتماعی با اقتدا در چهارچوب قانون عمل می کنند.