❗️ اولتیماتوم فرماندار مرند به دو شهر دار شهرهای بدون شورا❗️

شهرداران شهرهای بناب ،زنوز،کشکسرای ،یامچی ومرند در مورد عملکرد خود وپیشنهادهای طرحهای آتی خود ارائه گزارش نمودند.

 به گزارش جوان فردا   javanefarda.irاز مرند

جلسه کارگروه پسماند شهرستان مرند تشکیل جلسه داد

❗️ اولتیماتوم فرماندار مرند به دو شهر دار شهرهای بدون شورا❗️

روز شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ جلسه کارگروه پسماند شهرستان مرند به ریاست معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان مرند تشکیل جلسه داد .

شهرداران شهرهای بناب ،زنوز،کشکسرای ،یامچی ومرند در مورد عملکرد خود وپیشنهادهای طرحهای آتی خود ارائه گزارش نمودند.

شهرداران شهرهای بناب ،زنوز،کشکسرای ،یامچی ومرند در مورد عملکرد خود وپیشنهادها وطرحهای آتی خود ارائه گزارش نمودند. دراین جلسه مقرر شد شهردار مرند وشهردار کشکسرای که هردو شهر بدون شورا هستند درمورد پروژه پسماندکه بصورت مشارکتی تشکیل شرکتی دراین امر نموده اند در عرض یک هفته اقدام لازم را معمول دارند .وبه نماینده عالی دویت درمنطقه گزارش دهند.

⁉️‼️ناگفته های جلسه کارگروه پسماند شهرستان مرندبماند برای یک هفته دیگر .⁉️‼️

با جوان فردا همراه باشید @jjavanefarda همراه شماست