مصوبات شورای ترافیک مرند وچند خبر خوش

فرماندارمرند : مسئولین وقت باید پاسخگو باشند چراباید قبل از اتمام کار وتحویل گرفتن یک پروژه پول پیمانکار پرداخت شود .

شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند به ریاست راستگو معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند برگزارشد

به گزارش جوان فردا از مرند

شورای ترافیک شهرستان مرند روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تشکیل جلسه داد . در این جلسه دستور کار توسط دبیر جلسه اعلام وموارد زید مورد تصویب شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند قرار گرفت

فرماندار مرند درمورد پل ولایت گفت

مسئولین وقت باید پاسخگو باشند چراباید قبل از اتمام کار وتحویل گرفتن یک پروژه پول پیمانکار پرداخت شود .

وی از مردم خواست با صبر وتامل با مامورین تا اطلاع ثانونی در عبور ومرور خود از این پل احتیاط کنند تا خدای نا کرده شاهد حادثه نباشیم

راستگو گفت در سازه پل ولائیت مشکلی نیست فقط در زیر ساخت این پل مشکل وجوددارد

وی در مورد تردد از پل ولایت گفت این تصمیم مسئولین عالی شهرستان است باید انجام گیرد

حال هرلحظه بر دیوارهای این پل فشار وارد است وفرار دیوار لحظه ای می باشد .

راستگو گفت در مورد ادمه کار بازار جواهر گفت

با حضور اعضای منتخب شورا ونماینده شهرداری وپیمانکار پروژه جواهر جلسه ای برگذار شد مقرر شد هرچه سریع تر پروژه در سمت خیابان جلفا شروع گردد وهرچه سریعتر سقف آن عملیاتی تا عبور ومرور انجام گیرد .

فرماندار دراین مورد گفت لازم است شهرداران هرشهر که طرح دارند در جلسه حضور داشته باشند
فرماندار گفت جاده یامچی حادثه خیز است باید هرچه سریعتر این مصوبه انجام گیرد
مصوبات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند به شرح ذیل است .
۱- ساماندهی ورودی شهرمرند که توسط شهرداری مرند طرح ساماندهی ورودی شهرمرند ارائه شد .اصل طرح مورد موافقت اعضا بود ولی طبق دستور فرماندار مقررشد جلسه مشترک بین مشاورین طرح وفرمانده راهنمائی ورانندگی وشهردار ورئیس سازمان ترافیک برگزار ودر جلسه بعد طرح گردد .
در این مورد فرماندار مرند گفت ورودی شهرمرند در شان مرند ومرندیان نیست باید ساماندهی گردد.
موحدنیا شهردار مرند در این مورد گفت
ساماندهی ورودی مرند باید انجام گیرد تا مرند از بن بست بودن خارج شود .ازطرفی اگر ورودی را بتوانیم بطور پیشرفته انجام دهیم قطعا در جذب توریست اثرذ خواهد گذاشت .
طرح پیشنهادی مشاورین ساماندهی ورودی مرند بصورت S خواهد بود تا ضمن عبور ومرور وسایط نقلیه تمام جوانب آن در نظر گرفته خواهد شد

مشاورین طرح اعلام نمودند هدف از این طرح عدم ورود وسایط نقلیه سنگین به داخل شهر است .

حال باید منتظربمانیم تا در آیند شاهد باشیم که آیا طرح بیضوی ورودی مرند مورد تصویب قرار می گیرد یا نه .

لازم بتوضیح است در سال ۱۳۹۳ این طرح توسط شهرداری مرند پیشنهاد شده بود ولی بخاطر مشکلات پیش آمده در شهرستان طرح راکد مانده والان اکثر تصویب کنندگان رای تغییر محل یافته اند باید این فرآیند دوباره اجرا شود

در این مورد فرماندار موکدا تاکید نمود ورودی مرند آبروی مرند است هرچه سریعتر اقدام شود وبعداز تصویب طرح در شورای هماهنگی جهت اجرا به شهرداری ارجاع گردد
مصوبه دوم شورای هنماهنگی شهرستان مرند
ساماندهی جاده یامچی ویکانات بود
مصوب شد ضمن راه اندازی مجدد چراغ راهنمائی این جاده تعمیرات لازم در امر تابلوهای راهنمائی ورانندگی انجام گیرد .
لازم به توضیح است مصوبه جاده یامچی بدون حضور شهردار یامچی وبا حمایت فرماندار مرند انجام گرفت .

دستور کار سوم درخواست شرکت سبکسوران همسفر بود که مورد تایید قرار نگرفت
شهردار دراین مورد گفت بیائید رقابت را از بخش خصوصی نگیریم . از چنین درخواستها استقبال کنیم . تا ناوگان فرسوده مرند وتهران بهبود وساماندهی گردد .ولی بااین اوصاف این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت
ایستگاه تاکسی در محله استمز مصوبه دیگر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند بود بشرطی که رئیس سازمان ترافیک مرند ورئیس پلیس راهنمائی ورانندگی و نماینده شهرداری از محل بازدید در صورت تقبل ارائه محل مناسب از سوی محله اجرائی گردد .
سرهنگ اورنگ جانشین فرماندهی نیروی انتظامی مرنددرمورد استمز گفت باید مبدا ومقصد دراین مورد مشخص گردد اگر مشخص نشود بعداز چند سال دیگر این منطقه مواجه با مشکل خواهد شد
در مورد انسداد کوی سبحان مقرر شد بر حسب نظریه کارشناسی عملی گردد
معاینه فنی موتورسیکلتها به شهرداریها واگذار شد .
در این جلسه مقرر شد سرعت گیرهائی که براثر فرسایش ویا دیگر عوامل تخریب شده اند تجدید گردند . ومقرر شد سرعت گیرهائی که قبلا مورد تایید شورای ترافیک قرار گرفته اجرائی شود .
ازدیگر موارد مهم جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند موضوع پل ولایت بود

مصوبات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند به شرح ذیل است .

۱- ساماندهی ورودی شهرمرند که توسط شهرداری مرند طرح ساماندهی ورودی شهرمرند ارائه شد .اصل طرح مورد موافقت اعضا بود ولی طبق دستور فرماندار مقررشد جلسه مشترک بین مشاورین طرح وفرمانده راهنمائی ورانندگی وشهردار ورئیس سازمان ترافیک برگزار ودر جلسه بعد طرح گردد .

در این مورد فرماندار مرند گفت ورودی شهرمرند در شان مرند ومرندیان نیست باید ساماندهی گردد.

موحدنیا شهردار مرند در این مورد گفت

ساماندهی ورودی مرند باید انجام گیرد تا مرند از بن بست بودن خارج شود .ازطرفی اگر ورودی را بتوانیم بطور پیشرفته انجام دهیم قطعا در جذب توریست اثرذ خواهد گذاشت .

طرح پیشنهادی مشاورین ساماندهی ورودی مرند بصورت S خواهد بود تا ضمن عبور ومرور وسایط نقلیه تمام جوانب آن در نظر گرفته خواهد شد

مشاورین طرح اعلام نمودند هدف از این طرح عدم ورود وسایط نقلیه سنگین به داخل شهر است .

حال باید منتظربمانیم تا در آیند شاهد باشیم که آیا طرح بیضوی ورودی مرند مورد تصویب قرار می گیرد یا نه .

لازم بتوضیح است در سال ۱۳۹۳ این طرح توسط شهرداری مرند پیشنهاد شده بود ولی بخاطر مشکلات پیش آمده در شهرستان طرح راکد مانده والان اکثر تصویب کنندگان رای تغییر محل یافته اند باید این فرآیند دوباره اجرا شود

در این مورد فرماندار موکدا تاکید نمود ورودی مرند آبروی مرند است هرچه سریعتر اقدام شود وبعداز تصویب طرح در شورای هماهنگی جهت اجرا به شهرداری ارجاع گردد

ساماندهی جاده یامچی ویکانات

مصوب شد ضمن راه اندازی مجدد چراغ راهنمائی این جاده تعمیرات لازم در امر تابلوهای راهنمائی ورانندگی انجام گیرد .

لازم به توضیح است مصوبه جاده یامچی بدون حضور شهردار یامچی وبا حمایت فرماندار مرند انجام گرفت .

فرماندار دراین مورد گفت لازم است شهرداران هرشهر که طرح دارند در جلسه حضور داشته باشند .

فرماندار گفت جاده یامچی حادثه خیز است باید هرچه سریعتر این مصوبه انجام گیرد.

دستور کار سوم درخواست شرکت سبکسوران همسفر بود که مورد تایید قرار نگرفت

شهردار دراین مورد گفت بیائید رقابت را از بخش خصوصی نگیریم . از چنین درخواستها استقبال کنیم . تا ناوگان فرسوده مرند وتهران بهبود وساماندهی گردد .ولی بااین اوصاف این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت

ایستگاه تاکسی در محله استمز مصوبه دیگر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند بود بشرطی که رئیس سازمان ترافیک مرند ورئیس پلیس راهنمائی ورانندگی و نماینده شهرداری از محل بازدید در صورت تقبل ارائه محل مناسب از سوی محله اجرائی گردد .

سرهنگ اورنگ جانشین فرماندهی نیروی انتظامی مرنددرمورد استمز گفت باید مبدا ومقصد دراین مورد مشخص گردد اگر مشخص نشود بعداز چند سال دیگر این منطقه مواجه با مشکل خواهد شد

در مورد انسداد کوی سبحان مقرر شد بر حسب نظریه کارشناسی عملی گردد

معاینه فنی موتورسیکلتها به شهرداریها واگذار شد .

در این جلسه مقرر شد سرعت گیرهائی که براثر فرسایش ویا دیگر عوامل تخریب شده اند تجدید گردند . ومقرر شد سرعت گیرهائی که قبلا مورد تایید شورای ترافیک قرار گرفته اجرائی شود .

ازدیگر موارد مهم جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مرند ((پل ولایت بود .))

موحدنیا درمورد پل ولایت گفت

 پل ولایت در سال ۱۳۸۶ توسط شهردار وقت به پیمان داده شده است در سال ۹۰پایان یافته است وپول آن پرداخت شده البته قبل از تحویل گرفتن پل .

حال شهرداری مدعی شده وپرونده در دادگستری مرند مفتوح است وبه کارشناس سه نفری ارجاع شده است .وکارشناسان دانشگاهی مبلغ هزینه مستحکم نمودن پل ولایت بصورت تزریق بتن ۴۰۰میلیون تومان برآورد کرده اند .

موحد نیا افزود در این موردگفت دوپیمانکار مراجعه نموده اند منتظر سومی هستیم اگر سومی نیاید مناقصه برگزار خواهدشد .

وی گفت عبور از این پل خطرناک است .

موحدنیا چند خبر خوش در امور شهری را داد وگفت پل عابر پیاده روبروی دادگستری و پل عابر پیاده روبروی کوی بنفشه در جاده مرند وخوی بزودی عملیاتی خواهدشد .

موحدنیا درمورد پل عابر گذر روبروی باغ رضوان گفت دراین مورد اداره راه آهن مانع این امر شده است .