کانون خبرنگاران شهرستان مرند درراستای حمایت از سرمایه گذار وکار آفرین کار خودرا شروع کرد

مهندس ابراهیم پور مدیرعامل و ومالک کارخانه آرد میلاد مرند : با توجه به گامهائی که توسط مسئولین اجرائی در شهرستان مرند درراستای همدلی ووحدت در رونق بخشیدن اقتصاد واشتغالزائی برداشته شده است از کلیه سرمایه گذاران خواست مرند را بعنوان اولین شهر انتخاب کنند .

 

کانون خبرنگاران شهرستان مرند درراستای حمایت از سرمایه گذار وکار آفرین و اهداف مدون خود اولین دیدار خودرا با سرمایه گذار وکار آفرین غیر بومی مهندس ابراهیم پور مدیرعامل ومالک کارخانه آرد میلاد در محل کارخانه برگزار نمود.

میابی دبیر کانون خبرنگاران شهرستان مرند ضمن معرفی خبرنگاران حاضر از اهداف این کانون گفت که هدف کانون خبرنگاران حمایت از تولید واشتغالزائی در سالی که رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال نامیده اند

باقری رئیس هیات مدیره کانون خبرنگاران شهرستان مرند گفت هدف کانون خبرنگاران توسعه مرند وپیشرفت منطقه وپایداری کشور است و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار وکار آفرینان می باشد

باقری افزود اگر در منطقه تولید باشد برحسب تولید اشتغال خواهد بود واین امر موجب خواهد شدآسیبهای اجتماعی تقلیل یابد .وی گفت کانون خبرنگاران شهرستان مرندبا تمام قدرت در خدمت سرمایه گذار وکاتر آفرینان خواهد بود .

مهندس ابراهیم پور مدیرعامل ومالک کارخانه آرد میلاد مرندگفت :دردوران دانشجوئی خاطره ای دارم این است که در فصل زمستان درایام فاطمیه داشتیم برای سوگواری شهاد حضرت زهدا س داربست وبنر می زدیم رئیس دانشگاه صبح اول وقت دید گفت واقعا درود بر شما که بدون داشتن چشمداشت شما سرمارا می کشید .حضرت زهرا س اجر وپاداش شما قطعا خواهدداد.

وی خطاب به خبرنگاران گفت شماهم بدون داشتن چشم داشتی زحمت می کشید تا در جامعه نقاط ضعف به نقاط قدرت تبدیل شود. وفرهنگ سازی در هر امر بر عهده شما اصحاب رسانه می باشد .

وی اشاره به تاریخچه کارخانه نمود وگفت در سال ۱۳۹۱ این کارخانه رابا دو نگهبان خریداری نمودم درحالیکه ۱۳ ماه پول وبیمه این کارگران پرداخت نشده بود و کارخانه راکدبود .ولی با توکل بخدا دست بکار شدیم الحمدالله باداشتن نقاط ضعف که در هرمدیریت احتمال دارد داشته باشد ادامه دادیم الان با حمایتهای فرماندار مرند ومسئولین شهرستان سیلو دوقلو که ظرفیت ۲۵۰۰۰تن دارند احداث ودر عرض دوهفته کارهایش تمام خواهد شد وازروزی که سیلورا افتتاح خواهیم نمود کرایه حمل را کارخانه برعهده خواهدداشت .

ابراهیپور افزود در تولید کارکردن کار آسان نیست هم از باب تهیه مواد اولیه ودیگر فر آیند درامر تولید حوصله می خواهد. وی گفت امنیت غذائی از همه چیز مهمتر است البته باید تمام تولید کنندگان ومصرف کنندگان این امر را  رعایت کنند.

مدیرعامل میلاد مرند گفت . من مرندی نیستم ولی الان در آمدم از مرند می باشد وتعصب مرند برایم مهمتراست از همه چیزاست .

وی گفت بعداز ۴۰سال از پیروزی انقلاب با افتخار می توانم بگویم سیلوی دوقلو با ظرفیت ۲۵۰۰۰تن با حمایتهای فرماندار ودیگر مقامات اجرائی شهرستان در حال احداث وبعداز یک هفته یکی از این سیلوها افتتاح خواهد شد . وسیلوی دیگر بعداز ۱۵ روز در چرخه ذخیره گندم قرار خواهد گرفت .

وی افزود این دوسیلو با مبلغ ۵میلیارد تومان بدون اخذ تسهیلات احداث میشود ونقش کلیدی در امر تولید گندم در منطقه خواهد داشت.

ابراهیم پور در مورد  اشتغالزائی در این کارخانه گفت الان بطور مستقیم ۱۰۰نفر در این کارخانه مشغول هستند .

وی در مورد تولید انواع آرددر کارخانه آرد میلاد گفت با توجه به دستگاههای موجود در آزمایشگاه وبا همت کارشناسان آزمایشگاه وکارگران ۲۰نوع آرد دراین کارخانه تولید میشود وتولیدات ما در سطح کشور پخش میشود ولی متاسفانه دستهای پنهان باعث شده اند به خاطر جیب خود نانوایان مرندرا از آرد میلادمرند محروم کنند.درحالی که تمام کارخانه ها در یک مقطع زمانی با مشکل مواجه میشوند.باید با انتقاد منصفانه توسط مطلعین وخبرنگاران که چشم بیدار وگوش شنوای جامعه هستند به اطلاع سرمایه گذار وکار آفرین رسانده شود ولی با تند روی ها نمیشود جذب سرمایه گذار کرد وبا چشم پوشی نمی توان امنیت غذائی را حافظ شد .

وی از همدلی ووحد ت بین مسئولین اجرائی گفت

مدیرعامل آرد میلاد مرند در مورد همدلی وحدت کلمه بین مسئولین گفت .الان وضعیت تصمیم گیری درشهرستان در رده اچرائی خوب است وهمه آنها دنبال جذب سرمایه گذار وکار آفرین هستند تا در مرند جذب شوند .فرماندار وروسای ادارات هم در حول محور توسعه مرند حرکت می کنند .من بعنوان یک سرمایه گذار غیر بومی از سرمایه گذاران می خواهم مرند را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند..بسترها وپتانسیل های لازم اعم از اینکه نیروی انسانی درسطح کارشناسی وغیره در مرند مهیاست .سطح علمی در مرند بالاست باید درامر اشتغالزائی وجذب سرمایه گذار فرهنگ سازی کنیم. واز مسئولین اجرائی بخصوص از فرماندارمرند تقدیر وتشکرنمود .

مهندس ابراهیم پور مدیرعامل و ومالک کارخانه آرد میلاد مرند : با توجه به گامهائی که توسط مسئولین اجرائی در شهرستان مرند درراستای همدلی ووحدت در رونق بخشیدن اقتصاد واشتغالزائی برداشته شده است از کلیه سرمایه گذاران خواست مرند را بعنوان اولین شهر انتخاب کنند .

ابراهیم پور درمورد  حمایت فرهنگی در جامعه مرند گفت

باید خبرنگاران فرهنگ حمایت از مسئولین اجرائی وجذب سرمایه گذار وکار آفرین را در جامعه شروع نمایند هرگونه تخریب یکدیگر موجب فرار سرمایه گذاران خواهدشد .

وی اضافه کرد یک چهارم چرخه تولید مربوط به کارخانه هاست .مواد اولیه حرف اول را در تولیدمی زند .باید برای چهار کن تولید کلاسهای آموزشی لازم تدارک دیده شود.

وی اشاره به آموزش نانوایان نمود وگفت نانوایان طبقه زحمت کش جامعه هستند وسود حاصله از زحمات شان خیلی پائین می باشد مدیریت شرکت آرد میلاد مرند آمادگی دارد این کلاسهای آموزشی را در سطح شهرستان مرند برگزار نماید

      

نظر سردبیر جوان فردا : درمورد این خبر

با توجه به فرآیند موجود در تولید آرد بعداز دیدن کارخانه آرد یک جمله گفت .آن جمله این است باید یک دانه آرد را نگذاریم به زمین بیفتد اگر شمااز کارخانه دیدن می کردید حتما انسان موتجه زحمت تولید یک  دانه آرد را میدید ومی گفت دست مریزاد کارگران وسرمایه گذاران امر تولید آرد.