⁉️سوء استفاده از نام شهیدان و خانواده شهدا را متوقف کنید!

برای آخرین بار به چنین افراد در شهرستان مرند تذکر داده میشود از روشهای این چنینی در نخریب مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی دست بردارند در غیر این صورت خانواده شهدا خوب میدانند چگونه از حق م حقوق خود دفاع کنند ./ نویسنده : ر _ میابی

⁉️سوء استفاده از نام شهیدان و خانواده شهدا را متوقف کنید!

شهدا، دیروز در جبهه‌های نبرد، جان در طبق اخلاص نهادند تا امنیت، آرامش و رفاه امروز و آینده‌ی این کشور مقدّس و این مردم شریف را تضمین کنند، نه این که نام‌شان چماقی در دست افرادی سود جو وفرصت طلب برای منافع خود به هر بهانه با نام خبرنگار یا هر پست دیگر بر سر مردم یا مسئولین خدوم ملت فرود آید! ❗️ …متأسفانه اخیرا برخی از افراد سود جو هلهله مذهب بنابه گفته خودشان و جزم‌اندیش که وزن و شخصیت چندانی بین اکثریت مردم ندارند، هر گاه خود را در پیشبرد اهداف‌شان ناتوان می‌بینند، نام شهید و خانواده‌ی شهدا یا بنرهای تصاویر شهدا را دستاویز قرار داده تا این‌چنین به خواست جیب شان برسند و اعتبار بخشند.

برای آخرین بار به چنین افراد در شهرستان مرند تذکر داده میشود از روشهای این چنینی در نخریب مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی دست بردارند در غیر این صورت خانواده شهدا خوب میدانند چگونه از حق م حقوق خود دفاع کنند ./ نویسنده : ر _ میابی