یک جمله می‌گویم از تغییر احتمالی مدیران منطقه آزادسوء استفاده نکنید

میابی:حال سخنی با عرب باغی لازم وضروری است

که باید گفت دست مریزاد

یک جمله می‌گویم از تغییر احتمالی مدیران منطقه آزادسوء استفاده نکنید!

یکی ازسیاستهای دولت تدبیر امید در شروع دولت دوازدهم تغییر در وزارتخانه ومدیران حتمی است .این تغییرات در هر دولتی اتفاق افتاده حتما دراین دولت هم اتفال خواهد افتاد . ولی افرادی هستند که از همین الان زمینه سازی می کنند که حتما نماینده قانونی دراین تغییرات نقش خواهدداشت .این را باید گفت دراین تغییرات بخصوص اگر درمنطقه آزاد رخ دهد نقش نماینده دراین تغییر صفر می باشد . علت آن برهمگان مشخص است که جریان سیاست بازی مدتی است مانندتیرخلاص بر پیکر منطقه آزاد ارس با روشهای مختلف اعم از چرخاندن طومار در خانه ملت ویا بیان حرفهای حرافانه پوشالی در مجلس یا سخنرانی درایام انتخابات ریاست جمهوری وتهمت زدن به دولت تدبیر امید بعنوان دروغگو وغیره این تیر خلاص ها بصورت کمانه بر خود گوینده اصابت کرده است . وبااین کلمات و استفاده از ماده ۲۳۶ قانون لکه دار نمودن دامن دولت مردان دولت تدبیر امید است .

لذا پیشنهاد می کنم کاردزدان این تغییرات را بنام خود ثبت نفرمایند . ولی باید گفت طبق گفته نماینده قانونی مجلس منطقه آزاد ارس دراین ۴ سال که دوران مدیریتی مهندس عرب باغی بود فعالیت چشمگیری داشت .با توجه به سخنان رئیس هیات بازرسین ایراد اصلی را عدم هماهنگی بین مسئولین نامید وگفت همدلی دربین مسئولین دراین منطقه لازم وضروری است .حال نمی دانیم دم خروس را قبول کنیم یا جشن زردآلو درایری  را .

حال سخنی با عرب باغی لازم وضروری است

که باید گفت دست مریزاد

هرچند عامل این مشکلات نشات گرفته از جشن زرد آلو در ایری وامثال این جشن ها در سطح منطقه است . ولی آنچه گذشت براعبرت است وتاسف علاج کارنیست باید گفت خدمات شما در منطقه ماندگاراست وخواهد ماند ولی لازم است اخراخیهارا اخراج فرمائید تا سود جویان وکاردزدان دنبال کارهای پوشالی نباشند .هرچند شنیده میشود در پشت پرده ای معامله هائی انجام گرفته است وما معتقد هستیم این کارها شدنی نسیت واز شخصیت شما دور است .

نویسنده : ر _ میابی