? مجوز های قانونی جهت تامین اعتبار بیمارستان ۳۰۰ تختی مرند در وزارت بهداشت به سرانجام رسید :

سرانجام با سه سال تلاش و پیگیری مستمر توسط دکتر شیخ ریاست شبکه بهد اشت ودرمان مرند وفرماندار مرند ودکتر صومی قائم مقام وزیر دراستان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مجوز های قانونی جهت تامین اعتبار بیمارستان ۳۰۰ تختی مرند در وزارت بهداشت به سرانجام رسید :

? مجوز های قانونی جهت تامین اعتبار بیمارستان ۳۰۰ تختی مرند در وزارت بهداشت به سرانجام رسید :

? آقایان محترم مهندس زاستگو ودکتر شیخ ودکتر صومی دست مریزاد
?کاردزدی ممنوع
سرانجام با سه سال تلاش و پیگیری مستمر توسط دکتر شیخ ریاست شبکه بهد اشت ودرمان مرند وفرماندار مرند ودکتر صومی قائم مقام وزیر دراستان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مجوز های قانونی جهت تامین اعتبار بیمارستان ۳۰۰ تختی مرند در وزارت بهداشت به سرانجام رسید :
با تلاش شبانه روزی ریاست شبکه بهداشت ودرمان مرند در کسب مجوزهای قانونی و اداری و مساعدت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز جناب آقای دکتر صومی و پیگیری صمیمانه فرماندار شهرستان مرند آقای مهندس راستگو اعتبار احداث بیمارستان ۳۰۰ تختی مرند به زودی تامین خواهد شد :
در این خصوص در مورخه ۲۰ تیرماه ۹۶ وزیر محترم بهداشت و درمان از سازمان برنامه و بودجه درخواست بررسی موضوع پروژه در کمیسیون ماده ۲۳ و اعتبار لازم رو از بودجه عمومی کشور نموده است . با این نامه تمام مجوز ها و اقدامات لازم در خصوص بیمارستان ۳۰۴ تختی مرند در وزارت بهداشت و درمان نهایی شده است و الان نوبت مسئولین ارشد شهرستان و استان است که بتوانند جهت تامین اعتبار این تلاش و مساعدت لازم رو انجام دهند . کاردزدی ممنوع ………..جوان فردا @JJAVANEFARDA برای فردای جامعه می اندیشد.