۱۷ مدرسه توسط خیر مدرسه ساز درشهرستان مرند کلنگ زنی شد

خانم ملا حاج عیسی مدرسه استثنائی را با نام فرشتگان معصومه نام نهاد ولنگ آن را به زمین زد

۱۷ مدرسه در جریان دو سال توسط سرکارخانم اعظم حاج ملا عیسی در شهرستان مرند کلنگ زنی شد مشروح خبر بزودی انتشار خواهد یافت
دراین مراسم معاون استاندار وفرماندار شهرستان مرند ومعاون مدیر کل فرهنگی استان و خانواده خیر مدرسه ساز وروسای ادارت وخانواده شهدا ومدیران مدارس ودیگر اقشار وبازنشستگان فرهنگی در این مراسم حضورداشتند.
مشروح خبر بزودی