امام جمعه مرند: نماز جمعه ، قرار گاه وفرماندهی فرهنگی است .

جوان فردا : نعمت زاده گفت، اگر امروز دنیا ایران اسلامی یکی از قدرتهای جهان میداند علت وجود رهبری است مردم در تمام وسلایق سیاسی در روزهای حساس با پیروی از رهبری در جامعه حاضر شده اند.

امام جمعه مرند: قرار گاه و فرماندهی فرهنگی ،نماز جمعه است
به گزارش خبرگزاری جوان فردا از مرند ،

نعمت زاده امام جمعه مرند در نشست خبری با خبرنگاران گفت :نماز جمعه ، قرار گاه وفرماندهی فرهنگی است .
با فرا رسیدن روز احیای نماز جمعه در ایران نعمت زاده گفت بعداز پیروزی انقلاب اسلامی بدستور امام خمینی ره معمار کبیر انقلاب دستور برگزاری نماز جمعه را صادر فرمودند .
اولین نماز جمعه بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ مرداد توسط آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد.
نعمت زاده افزود در جامعه ای که حج ، جهاد ،نماز ونماز جمعه کمرنگ گردد آن جامعه زیر فرهنگ غیر اسلامی می رود .
وی در مورد حج گفت حج یعنی ارتباط با جهان برقرار کردن است . روز برائت از مشرکین یکی از روزهائی است که بعداز انقلاب اتفاق افتاد واثرات چشم گیری در جهان اسلام وغیر اسلام داشت .
اگر امروز دنیا ایران اسلامی یکی از قدرتهای جهان میداند علت وجود رهبری است مردم در تمام وسلایق سیاسی در روزهای حساس با پیروی از رهبری در جامعه حاضر شده اند.
پیامبر خدا در جمعی سوال کرد که بهترین دعا چیست ؟ حاضرین هریک پاسخی دادند گفت پاسخ بهتر است نه بهتریم . یکی از حاضرین اشاره به وجود رهبری نمود وگفت خدایا وجود پیامبررا برای مسلمانا محفوظ بدار . رسول خدا فرمود این بهترین دعاست . یعنی رهبری جامعه خیلی مهم است .
در اسلام در تمام موارد رخصت داده شده است ولی در امامت ولایت رخصت نیست .اگر کسی بیمار است در نماز برای وی رخصتی هست اگر پول ندارد برذای حج رخصتی هست ولی برای امامت ولایت رخصتی نیست .
نعمت زاده در مورد فرمایش رهبر معظم انقلاب گفت آتش به اختیار یعنی شکوفائی استعدادهای نهفته فرهنگی در مردم وجوانان .
وقتی آتش به اختیار را فهمیدیم آنوقت از زیر پرچم ولایت بیرون نخواهیم شد .
نعمت زاده گفت الحمدالله در ۹۰۰شهر کشور اقامه نماز جمعه برگزار میشود . مردم آزاد هستند ولی سلایق سیاسی حاکم بر نماز جمعه نیست در نماز جمعه تمام سلایق سیاسی جامعه حضور دارند. چون نماز جمعه برای مسلمین است نگعته اند فلان گروه چون عامل وحدت نماز جمعه است .
اهمیت نماز آنقدر بالاست که در قرآن سوره ای بنام سوره جمعه آمده است وبعضی مراجع تقلید نماز جمعه را واجب دانسته اند
یکی دیگر از اهمیت نماز جمعه اجازه از امام ورهبری جامعه اسلامی است هرکسی نمی تواند امام جمعه باشد واقامه نماز جمعه کند بلکه باید از طرف ولایت امر ورهبری جامعه اسلامی منصوب شود .