مرند درسال ۲۰۱۸

جوان فردا:   جلسه رویداد تبریز ۲۰۱۸ با حضور معاون گردشگری  مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به ریاست نماینده دولت  ومعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تشکیل گردیدو

کمیته برنامه ریزی جهت بهره برداری از سال ۲۰۱۸ تبریز در مرند کلید خورد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

جلسه رویداد تبریز ۲۰۱۸ با حضور معاون گردشگری  مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به ریاست نماینده دولت  ومعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند تشکیل گردیدو

راستگو برای استفاده از سال ۲۰۱۸ تبریز دستور تشکیل کمیته ای به ریاست اصغرپور معاون فرماندارمرند صادرکرد . وکمیته را موظف به برنامه ریزی مداوم  در راستای چگونگی استفاده از سال ۲۰۱۸ تبریز نمود

راستگو گفت این کمیته باید پکیج هائی لازم را درراستای معرفی مرند وبیان پتانسیل های وتولیدات آن به میهمانان جدی باشد

فرماندار مرند دومین واصلی ترین وظیفه این کمیته جذب سرمایه گذاران  وگردشگران ۲۰۱۸ تبریز دانست وگفت این کمیته باید مرند را  خوب به میهمانان ۲۰۱۸ تبریز معرفی کند واز اصحاب رسانه خواست دراین مورد حتما این کمیته را یاری نمایند .