اگر نماینده کار نمی کند بنام حکومت ننویسیم درفکر تغییر آن باشیم.

جوان فردا:سیدواعظی گفت این جکومت مفت بدست نیامده است باید در تداوم انقلاب وحدت کلمه را حفظ کرد.

اگر نماینده مجلس یا هر مسئولی کاربلد نیست وکارراخوب انجام نمی کند بنام حکومت ننویسیم درفکر تغییر آن باشیم
به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید واعظی یکی از علمای قم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفت .

مردم نباید هر کار مسئولان را بنام حکومت بنویسند .

اگر پلیس خوب کار نمی کندبگذار پسرت ویا یکی از اقوامت پلیس شود وخوب کار کند .اگر مسئولی کاربلد نیست نباید حکومت را زیر سوال برد نه باید در فکر تغییر آن بود.

اگر نماینده مجلس کاربلد نیست نباید کم کاری ونابلدی آن به کاررا بحساب حکومت نوشت نه . هرگز چنین کار به صلاح جامعه نیست باید در فکر تغییر آن باشیم.

سیدواعظی گفت این جکومت مفت بدست نیامده است باید در تداوم انقلاب وحدت کلمه را حفظ کرد.