امام جمعه مرند : ذات خبرنگاری صداقت و امانت داری است که وظیفه سنگین می باشد .

نعمت زاده در مورد خبرنگاران شهرستان مرند گفت این خبرنگاران آنچه من اطلاع دارم از جیب خود هزینه می کنند هیچ نهادی نیست از پیام رسانان جامعه حمایت بکند . این امر نشان از مستقل بودن خبرنگاران مرند و دیگرنقاط ایران می باشد.

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

حضرت حجت الاسلام و المسلمین نعمت زاده نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرند در همایش و مراسم تجلیل از خبرنگاران در سالن فرهنگسرای مرند برگزار شده بود با حضور خود روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریک گفت.
نعمت زاده گفت خبرنگاری یک نوع شغل پیامبران است و در ذات انسان این نوع تفکرات نهفته است باید این تفکر با صداقت و درمحور دین خدا پرورش یابد.
وی گفت خبرنگاری یعنی چشم بیدار جامعه و گوش شنوا و زبان گویای مردم و مسئولین است .
نعمت زاده افزود مسئولین نباید با نوشتن مشکلات در جامعه و ادارات توسط خبرنگاران بر علیه خبرنگاران  بد و بی راه بگویند. و وقتی خبرنگار یک مسئول را مورد نقد قرار داد نباید از خبرنگار ناراحت شود . البته باید از خبرنگار راضی باشد که مشکل اداره مربوطه را به سمع مسئول رسانده است.


نعمت زاده گفت ،ذات خبرنگاری صداقت و امانت داری است که وظیفه سنگین می باشد . از خبرنگاران میخواهم در امانت داری امین باشند آنچه میشنوند و می بینند بنویسند.نه زیاد بنویسند و نه کم. اگر کم بنویسند به جامعه ظلم کرده اند اگر ملاخظه کاری بکنند و نخواهند رئیس یک اداره را با اخبار درست به چالش و به حرکت درآورد این عمل خبرنگار ظلم در حق مدیر وجامعه است هردو صورت به ظلم دست زده است .

نعمت زاده در مورد خبرنگاران شهرستان مرند گفت این خبرنگاران آنچه من اطلاع دارم از جیب خود هزینه می کنند هیچ نهادی نیست از پیام رسانان جامعه حمایت بکند . این امر نشان از مستقل بودن خبرنگاران مرند و دیگرنقاط ایران می باشد.

نعمت زاده در مورد نقش خبرنگاران در مبارزه با جنگ نرم دشمن گفت خبرنگاران طلایه داران حقیقت هستند و در مبارزه با جنگ نرم دشمن خبرنگاران وظیفه سنگینی دارند . امیدواریم قلم بدستان جامعه خبرنگاری ترفندهای دشمن قسم خورده را بیابند و در این مورد قلم فرسائی نمایند  در یک کلام خبرنگاران سربازان ولایت امر در پیشرفت و توسعه جامعه و در میدان مبارزه با جنگ نرم افسران جنگ نرم هستند .