اصغرپور : موضوع کم آبی جدی است اگر دست روی دست گذاشته شود تبدیل به بحران خواهدشد .

جوان فردا : جلسه کارگروه مصرف بهینه آب با غائبین بیشتر تشکیل شد نمیدانیم این جلسه مهم نبود یا وجود آنها در این جلسه اهمیت نداشت .امید است اعضای کارگروه مصرف بهینه آبهای زیر زمینی موضوع را جدی بگیرند و از فرماندار محترم خواستاریم

جلسه کارگروه مصرف بهینه آب در مرند برگزار شد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

جلسه کار گروه  مصرف بهینه آب شهرستان مرند بریاست عادل اصغرپور معاون فرماندار شهرستان مرند در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

اصغرپور در جلسه کارگروه مصرف بهینه آب گفت کم آبی جدی است و منطقه را تهدید می کند اگر جلوگیری نگردد قطعا با بحران جدی مواجه خواهیم شد . باید  ریاضت های مصرف آب را تحمل کنیم  اگر دست روی دست بگذاریم کم آبی تبدیل به بحران خواهد شد ..

اصغرپور گفت تعداد چاههای بدون مجوز با همکاری ادارات مربوطعه اعم از امور آب ، کشاورزی ، نیروی انتظامی ، دستگاه قضائی ، برق  مسدود شده اند .

اداره جهاد کشاورزی باید در راستای جایگزینی محصولاتی که نیاز کم به آب دارند برنامه داشته باشند . در امور کشاورزی برای مصرف بهینه آب باید تدبیری اندیشده شود . و برای رفع نگرانی بحران آب باید با همکاری مردم تا دیر نشده شروع گردد.

اصضغرپور گفت با توجه باینکه در آبهای زیر زمینی افت داریم هر چقدر افت میشود از کیفیت آب هم کاسته میشود .این اتفاق در دشتهای مرند اتفاق افتاده است .با فرو نشست آبهای زیر زمینی نمی توان دشتهارا احیا نمود.

دکتر سید احمدحیدریان  مدیر پروژه بهینه مصرف آب گفت  علت افت آبهای زیر زمینی به چند علل ارتباط مستقیم دارد اولا وجود چاههای غیرمجوز دار ثانیا برداشت بیش از حد از منابع زیر زمینی ثالثا ، کاشت محصولات کشاورزی آبخور زیاد .

 حیدری افزود در پروژه بهینه مصرف آب برنامه ای برای این سه موارد وجود دارد حیدری گفت سه حلقه مفقوده در مورد بهینه مصرف آب در دشتهای مرند وجود دارد.  اولین حلقه مفقود شده فقدان تسهیل گران جامعه یعنی  NGO ، حلقه دوم  مفقود شده حضور و مشارکت جامعه محلی سومین حلقه مفقود شده عدم تشکیل کار گروه .

در این جلسه محمدی رئیس  اداره امور آب و جهاد کشاورزی  و محیط زیست نظرات خود را در مورد طرح بهینه مصرف آب های زیر زمینی بیا داشتند

مهندس منوچهری رئیس اداره محیط زیست گفت چرا در طرح شما به سازمان های مردم نهاد توجه نشده است در حالی که  در سطح شهرستان مرند  NGO های فعال وجود دارد . منوچهری به یک نقطه مفقود شده دیگر طرح اشاره کرد و گفت موضوع آموزش در طرح پیش بینی نشده است .

  

 

این جلسه با غائبین بیشتر تشکیل شد نمیدانیم این جلسه مهم نبود یا وجود آنها در این جلسه اهمیت نداشت .امید است اعضای کارگروه مصرف بهینه آبهای زیر زمینی موضوع را جدی بگیرند و از فرماندار محترم خواستاریم