اگر برنامه ای تا حال برای جوانان داشته ایم خروجی آن چیست ؟

راستگو درجلسه ساماندهی جوانان و شورای سیاستگذاری ورزش و جوانان شهرستان مرند گفت .باید از خود سوال کنیم بری جوانان چه برنامه داریم؟

جلسه ساندهی جوانان و تجلیل از خیرین ازدواج و شورای سیاستگذاری ورزش و جوانان شهرستان مرند به ریاست علیار راستگو نماینده عالی دولت در شهرستان و معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان مرند برگزارشد
به گزارش جوان فردا javanefarda.ir از مرند
سالن اجتماعات فرمانداری مرند شاهد برگزاری دو جلسه و مراسم تجلیل ازخیرن ازدواج بود.
راستگو درجلسه ساماندهی جوانان و شورای سیاستگذاری ورزش و جوانان شهرستان مرند گفت .باید از خود سوال کنیم بری جوانان چه برنامه داریم؟
اگر برنامه ای تا حال برای جوانان داشته ایم خروجی آن چیست ؟
راستگو افزود برنامه های فرهنگی شورای سیاستگذاری جوانان و ورزش و دستگاههای دیگر باید در مناطق ومحلاتی برگزار گردد تا به بدنه جامعه انتقال یابد .
ونسبت به فرهنگ آن جامعه باید برنامه ها تدوین گردد .ممکن است دریک محله سخنرانی یک روحانی مثمر ثمرباشد ممکن است در منطقه دیگر اجرای نمایش و تئاتر ودر منطقه دیگر سخنرانی روان شناس اثرگذارباشد .
راستگو افزود از برنامه هاباید بازخوربدست آید .اگر بازخور برنامه های مصوب را در جامعه لمس کردیم باید آنموقع بربرنامه خود تفتخار کنیم در غیراینصورت باید خودرا نقد کنیم .
وی گفت ،جوانان فقط حرف را قبول ندارند جوانان دنبال عمل کرد مسئولین که درجامعه خروجی آن نمایان است می نگرند.با توجه باینکه جوانان ما دارای پتانسیل هائی برای پیشرفت جامعه دارند باید برنامه ریزان دست به اجرای برنامه های متنوع بزنند .دراین راستا لازم است هم افزائی راه افتدتا برنامه های اجرائی شود و نتیجه برنامه هارا به فرمانداری وستاد شورای سیاستگذاری گزارش گردد.
علی یحیوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند ودبیر شورای سیاستگذاری جوانان شهرستان مرنددر شروع جلسه طی گزارشی برنامه های اجرائی این اداره را طی گزارشی به سمع اعضا رساند .

 در جلسه از خیرین ازدواج توسط راستگو تجلیل تقدیر شایسته به عمل آمد.