دادستان مرند: خیرین و صاحب نظران در امر خدمات بهتر به زندانیا وخانواده آنها دست انجمن را بگیرند .

جوان فردا :رضا خلیلی بدون اخذ ریالی بطور شبانه روز در امر کمک رسانی به زندانیان و خانواده های آنها در تلاش می باشند. و مورد وثوق برای مردم و مسئولین می باشد .

جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان مرند برگزار شد

یه گزارش جوان فردا از مرند : سیف الله زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند در شروع جلسه ضمن خوشآمدگوئی به حاضرین و اعضای مجمع گفت اگر امورات انجام یافته توسط انجمن را به سمع شما برسانیم خارج از حوصله خواهدبود . و از طرفی چون آبروی خانواده ها برایمان از همه مهمتراست لذا از این گزارش مبسوط صرف نظر می کنیم .
زارع زاده تشکر وقدردانی خودرا از خیرین این مجموعه و جشن گل ریزان اعلام نمود وگفت جا دارد از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند و از

حسین فتاحی

 

دادستان قبلی مرند و محمد حسین علیپور دادستان مرند حاضر و بخصوص از رضا خلیلی مدیرعامل انجمن تقدیر وتشکر نمود .که باید گفت

رضا خلیلی بدون اخذ ریالی بطور شبانه روز در امر کمک رسانی به زندانیان و خانواده های آنها در تلاش می باشند.

محمد حسین علیپور دادستان مرند در این جلسه گفت نمی توان در جامعه از کنار مشکلات بی تفاوت رد شد . ما دراین جامعه زندگی میکنیم باید در حل مشکلات جامعه دست بکار شویم .
علیپور گفت :ده ماه است که درخدمت مردم مرند هستم ؟آنچه به عین دیده ام باید گفته باشم تا حق آقای تقی زاده وقویدل و اعضای هیات مدیره انجمن ادا گردد. در امور فرهنگی در زندانها کارهای خوبی انجام میشود .
علیپور با صراحت لهجه گفت رضا خلیلی مدیرعامل انجمن فرد مورد اعتماد برای مسئولین شهرستان مرند است . نمی توان خانواده های زندانیان را به هرکسی امیدوار شد .رضا خلیلی بطور شبانه روز در حل مشکلات زندانیان و حل مشکلات خانواده زندانیان همراه اعضای هیات مدیره در تلاش می باشد .
دادستان مرند طی گزارشی از عملکرد انجمن گفت اخیرا با مساعدت اداره مسکن وشهرسازی قطعه زمینی برای ایجاد کارگاه برای زندانیان در مجاورت زندان با همکاری مهندس شفیع پور خریداری نموده ایم .

در طول یکسال فعالیت انجمن مبلغ ۲۴۰میلیون تومان توسط خیرین و انجمن جمع آوری شده که مبلغ ۱۹۰میلیون تومان آن هزینه شده است برای کمک به زندانیان وخانواده های زندانیان اعم از ارزاق و البسه و تهیه لوازام التحریر “،جهیزیه، درمان زندانیان وخانواده آنها و خرید عینک طبی برای زندانیان و خانواده آنها و گذاشتن دندان مصنوعی و کمک به فرزندان زندانیان که دانشجو می باشند و آزادی ۱۵ زندانی در جریان سال ۹۵ با پرداخت ۳۵ میلیون تومان و راه اندازی کارگاه قالی بافی در داخل زندان علیپور افزود در عید نوروز به ۱۵۰خانوار مساعدت شد و برای خانواده ئهای زندانیان کمک مالی در هرماه ۱۲۰هزار تومان پرداخت میشود . ودر زمان گشایش مدارس به ۱۲۰دانش آموز که سرپرست خانواده درزندان هستندلوازم التحریر داده خواهد شد .
علیپور فعالیت انجمن را چشمگیر خواند وگفت در جریان سال در تمام اعیاد مذهبی وملی برای خانواده ها رسیدگی می گردد.
دادستان مرند خبر از تصویب ۴ کانیکس از سوی شورای شهرمرندبرای واگذاری بصورت رایگان از سوی شهرداری مرندجهت حمایت از زندانیان داد وگفت این کانیکس ها تا در نقاط مختلف شهر نصب و به اجاره داده خواهد شد . از طرفی علیپور در این جلسه از یکی از اعضای شورای شهر وعده ۶ کانیکس دیگررا گرفت .

حجت الاسلام سیدکمال موسوی بازرس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند گفت انجمن در شهرستان مرند به دو زندان خدمات ارائه می کند یکی زندان مرند ودیگری اردوگاه قیخلار و باید گفته شود که قیخلار برای سطح استان می باشد ولی انجمن تا حد توان این مجموعه را هم زیر پوشش قرار داده است .


موسوی گزارش عملکر هیات مدیره ومدیرعامل انجمن را قابل قبول خواند وگفت باید از مدیرعامل انجمن رضا خلیلی تشکر نمود که شبانه روز در تلاش می باشد ومورد وثوق خیرین می باشد .
از اعضای حاضر در جلسه آقایان دکتر هوشنگ سهرابی ،حسن بگلو،آخوندی پیشنهادات وراه کارهای لازم در امر خدمت رسانی بهتر به زندانیان وخانواده زندانیان ارائه نمودند .
در این جلسه حضور دکتر خشایار جمشیدی مدیرکل زندانهای استان قابل توجه بود

دکتر خشایارجمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی  دراین جلسه پیام دکتر جهانگیرزاده به مسئولین زندانها و انجمن های حمایت از زندانیان را قرائت نمود .وی افزود در سطح استان ۱۰ انجمن حمایتی از زندانیان فعال هستند که یکی از این انجمن ها انجمن حمایت از زندانیان مرند می باشد هرچند در هریک کم وکاستهائی وجودارد ولی انجمن را میتوان از فعالاترین ها نامید.


جمشیدی جمله ای از امام خمینی ره در مورد زندانها را یادآورشد وگفت امام فرمودند زندانهارا باید به دانشگاه تبدیل کنیم وی اشاره به نقش زندانهادر امنیت جامعه نمود وگفت با توجه به برنامه های زندانها ،زندانی بعداز آزادی تحت نظارت می باشد و مورد حمایت قرار می گیرند .
جمشیدی درمورد مشکلات خانواده های زندانیان گفت وقتی یک سرپرست خانواده برحسب اشتباه دچار مشکل وروانه زندان می گردد همسر یا فرزند خانواده سرپرستی خانواده را بر عهده می گیرد این خود آفت دیگر برای جامعه است .وقتی پسر زندانی براثر فشار مادی ترک تحصیل می کند و وارد بازار کار می گردد یک خطر جدی همان جوان را تهدید می کند باید حمایتهای مردمی و دستگاه قضائی از زندانی ها بیشتر شود .

 بعداز سخنرانی واظهار نظر حاضرین انتخابات بازرسین انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مرند برگزار شد . آقایان:

۱_ حجت الاسلام والمسلمین  سیدکمال موسوی

۲_ حاج محمد رنگریز

۳_محمد بخشی

۴_ حسن بگلو

۵_ حبیب رنجبر

بعنوان کاندیدا ثبت نام نمودند

آقایان حجت الاسلام والمسلمین سیدکمال موسوی و حسن بگلو بعنوان ازرس انتخاب شدند