فایناس یعنی حذف اعتبار دولتی و مرگ پروژه انتقال آب به دشتهای مورد نظر ومرگ آن ؟

جوان فردا:? آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و هم‌چنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از ♦️تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.‼️

نویسنده : رحیم میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

فایناس چیست ؟ گویندگان فایناس کیست؟

⁉️اولا فاینانس یعنی اینکه اعتبار دولتی حذف و برابر با صفر و در شرایط امروز که فاینانس کننده ای وجود ندارد یعنی تعطیلی پروژه انتقال آب به دشت های مورد نظر و مرگ آن .⁉️

? آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و هم‌چنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از ♦️تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.‼️

❤️در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند.

♦️به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.

?قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.

?خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

بعداز گذشت بیست سال حال مسئولین پارلمانی و اجرائی  مردم هرزندات و یکانات را با کلمه فایناس امیدوار می کنند . درهرحالی که یک طرح ملی حال مبدل به فایناس میشود . در طی خبری در سال ۹۱ و۹۲ خواندیم تا شهریور ۱۳۹۲ دشت هرزندات و یکانات شاهد جاری شدن آب باین دشتها خواهد شد و بیست هزار بیکار با رسیدن آب باین دشتها در مشاغلی مختلف شاغل خواهدشد ولی حال شاهد خبر دیگری هستیم که علاوه بر اینکه نماینده از فایناس دراین پروژه خبر میدهد مسئولین شهرستانی و استانی هم تاکیداً از نماینده تشکر می کنند . نمیدانم آیا ما از معنی فایناس مطلع نیستیم یا باید در لغت معنی ملانصرالدین جستجوکرد .

سوال همچنان باقی است آیا هرزندات و یکانات آب ارس را بخود خواهند دید ؟

آیا سرمایه گذاری براین امر در دنیای پراز آشوب که دارد جنگ آب شعله ور میشود پیدا خواهدشد تا این مردم تشنه آب ارس از آن سیراب گردند . ؟همچنان منتظریم تا شاهد تدبیر دولت تدبیر امید باشیم .