روستای مجید آباد از توابع شهرستان مرند صاحب آب شرب میشود.

جوان فردا : شورای برنامه ریزی شهرستان مرند با تصویب بودجه بالغ بر ۲۸میلیون تومان با هماهنگی امور آب روستائی صاحب آ ب شرب میشود .

روستای مجیدآباد ،صاحب آب شرب میشود .

 

شورای برنامه ریزی شهرستان مرند به ریاست نماینده عالی دولت  ومعاون استاندار وفرماندار ویژه مرند تشکیل جلسه داد

به گزارش جوان فردا از مرند شورای برنامه ریزی شهرستان مرند به ریاست مهندس علیار راستگو معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند با حضور اعضای شورای برنامه ریزی شهرستان مرند تشکیل جلسه داد.

روستای مجیدآباد یکی از روستاهای تابعه بخش مرکزی شهرستان مرند که در دوره دولت تدبیر امید احیاء شده است . با مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل ۲۸۰۰۰۰۰۰تومان در توسعه آب رسانی قرار گرفت .

شورای برنامه ریزی شهرستان مرند با تصویب بودجه بالغ بر ۲۸میلیون تومان با هماهنگی امور آب روستائی صاحب آ ب شرب میشود .

راستگو در این جلسه گفت با پیروی از سیاست های  دولت جمهوری اسلامی  و رهنمودهای رهبری در مورد احیاء روستاها این بودجه به روستای مجید آب مورد تصویب شورای برنامه ریزی شهرستان قرار گرفت .

این بودجه مشمول روستائی می باشد که دارای دهیار نیست .

راستگو افزود در شهرستان مرند سه روستاداریم که بدون دهیار می باشند. وی اضافه کر د این بودجه با پیگیریهای بخشدار مرکزی  جذب شده است .

مهندس محرم صادقیان رئیس امور آب روستائی شهرستان مرند با اعلام آمادگی اداره امور آب روستائی  مرند گفت در اسرع وقت با نصب یک منبع مخصوص آب شرب روستای مجید آباد صاحب آب شرب میشود.

علی امیری راد بخشدار مرکزی شهرستان مرندگفت در روستا مجید آباد که در زمان دولت تدبیرز امید احیاء شده است ۱۰ خانوار زندگی میکنند انشاالله با اینگونه خدمات  روستاها توسعه خواهد یافت . خدمت به ساکنین روستاها بنابه سفارش رهبری و رئیس جمهور از وظائف مسئولین می باشد.