کوی بعثت مرند به شبکه فاضلاب شهرمرند پیوست

به گزارش جوان فردا دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس در یکی از جلسات محلی درکوی بعثت وعده داده بود که لوله های انتقال فاضلاب کوی بعثت را تهیه خواهد نمود ولی تا این تاریخ وی نتوانسته است به وعده خود عمل کند . ولی با مدیریت راستگو این لوله گذاری شروع شده است .

کوی بعثت مرند به شبکه فاضلاب شهرمرند پیوست

به گزارش جوان فردا از مرند

مهندس علیار راستگو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه شورای برنامه ریزی خبر از اجرائی شدن انتقال فاضلاب کوی بعثت به شبکه فاضلاب شهرمرند خبر داد وگفت . با پیگیریهای مهندس محمدنیا مدیر آب وفاضلاب شهرستان مرند وبا حمایتهای مهندس اینانلو مدیر کل آب وفاضلاب استان با بودجه منابع داخلی شروع شده است وتا امروز بالغ بر ۶۵۰متر از این پروژه اجرائی شده است .

به گزارش جوان فردا دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس در یکی از جلسات محلی درکوی بعثت وعده داده بود که لوله های انتقال فاضلاب کوی بعثت را تهیه خواهد نمود ولی تا این تاریخ وی نتوانسته است به وعده خود عمل کند . ولی با مدیریت راستگو این لوله گذاری شروع شده است .