۵۷۰۰نفر از گروه هدف در شهرستان مرند در کلاسهای آموزشی شرکت کرده اند

محمدزاده در مورد پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی گفت برای هر معلول بالای ۱۴ سن ۵۰۲۰۰۰۰ریال و زیر ۱۴ سال ۳۲۰۰۰۰۰ پرداخت میشود .

به گزارش جوان فردا از مرند

نشست خبری دکتر حسین محمد زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند با خبرنگاران
محمدزاده در نشست خبرنگاران که به مناسبت روز جهانی معلولین برگزارشد گفت خبرنگاران مددکاران افتخاری بهزیستی می باشند خبرنگاران بدون چشم داشت سخنگوی ادارات هستند  وی گفت ۱۲ آذر روز جهانی معلولین می باشد

در این نشست خبری علی پاشائی و مسعود پورایوبی معاونین بهزیسیتی و محمد شریفی مدیر روابط عمومی حضور داشتند

محمد زاده در تعریف معلول گفت از قرن ۱۹تا ۲۰معلوئلین را یک اختلال پزشکی می نامیدند ولی الان این تعریف وجاهت ندارد .معلولیت یک تعریف اجتماعی دارد که ئمعلول را باید ناتوان تعریف نمود ومعلول را باید ناتوان شناخت .

شهرستان مرند۴۱۳۲معلول ثبت شده را زیر پوشش داردکه از این تعدا ۲۲۵ معلول روانی،۱۶۶۵ معلول جسمی حرکتی ،۱۰۸۴ معلول ذهنی،۶۱معلول گفتاری،۷۱۷معلول شنوائی و ۳۸۱معلول بینائی و ۱۷ معلول مجهول الهویه  داریم .

وی در مورد معلولین جسمی حرکتی گفت ۵۰% این نوع معلولین بر اثر تصادف یا عدم ایمنی در محیط کار و یا از درخت افتادن می باشد که ۷۲ معلول در این مورد قطع نخاعی داریم .

وی درمورد معلولین ذهنی گفت عامل اینگونه معلولیتها ازدواجهای پر خطر  وبیماری های ژنتیکی می باشد که بیماری ژنتیکی در مرند زیاد می باشد

محمدزاده در مورد پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی گفت برای هر معلول بالای ۱۴ سن ۵۰۲۰۰۰۰ریال و زیر ۱۴ سال ۳۲۰۰۰۰۰ پرداخت میشود .

محمد زاده نگرانی خودرا در روبه رشد پیری در جامعه دانست وگفت هر جامعه ای که با مشکل بزرگ پیری در جامعه مواجه شود خطرات جدی اعم از کمبود نیروی جوان و پائین آمدن اعضای صندوقهای بیمه وغیره تهید جدی در جامعه هستند.

محمد زاده در پاسخ سوال جوان فردا در مورد آموزش جامعه هدف گفت در جریان سال ۵۷۰۰نفر از جامعه هدف بطور رسمی ثبت و آموزش دیده اند در این آموزش اداره آموزش پرورش و بهداشت ودرمان و نیروی انتظامی همکاری داشتند .

وی در مورد کلاسهای آموزشی گفت حال برای شغلهای که دارای استرس می باشند کلاسهای آموزشی برگزار می کنیم .برای نمونه کارکنان آتش نشانی و تعداد دیگر از مشاغل .

وی در مورد حضور آمبولانس ۱۲۳در سطح شهر گفت این آمبولانسها در نقاط ومحلات مورد هدف ماموریت خودرا انجام می دهند. فقط ایستادن در چهارراه هفت تیر یک نمایشی بود . که خروجی نداشت .۱۲۳ در محلات خیام، استمز،آغ زمی ،رسالت ،علی آباد و دیگر محلات شامل هدف هرروز ماموریت خودرا اجرا می نمایند.

 محمدزاده خبر از غربالگری ژنتیکی  داد و گفت در این مورد با همکاری بهداشت ودرمان و آموزش و پرورش در مدارس غربالگری ر ا  اجرا نموده ایم .

محمدزاده از توجه امام جمعه و فرماندار مرند به ناهنجاریهای موجود در جامعه تقدیر وتشکر نمود . همچنین محمد زاده از تعامل وتامل بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی و سپاه در مورد مبارزه فرهنگی با ناهنجاریهای مود در جامعه تقدیر نمود وگفت هیچ برنامه بدون تعامل با ادارات ومردم قابل اجرا نیست این تعامل وتامل در بین ادارات شهرستان مرند مشهود است .