سردرب ورودی دانشگاه آزادا سلامی واحد مرند افتتاح شد

جوان فردا : دکتر رضائی در مصاحبه با جوان فردا گفت این سردرب دانشگاه در ۱۹۰مترمربع با هزینه مبلغ ۴۵۰ میلیون توامن احداشد و محوطه دانشگاه به پیمانکار داد ه شده است در صورت مساعد بودن هوا عملیات آسفالت شروع خواهدشد .

DSC_0073

به گزارش جوان فردا از مرند

سر درب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در چهارمین روز دهه فجر ۹۶  با حضور امام جمعه و فرماندار و مقامات اجرائی و فرماندهان  افتتاح شد

دکتر رضائی در مصاحبه با جوان فردا گفت این سردرب دانشگاه در ۱۹۰مترمربع با هزینه مبلغ ۴۵۰ میلیون توامن احداشد و محوطه دانشگاه به پیمانکار داد ه شده  است در صورت مساعد بودن هوا عملیات آسفالت شروع خواهدشد .

رضائی خبر از راه اندازی آموزش هوشمند در دانشکده سما خبر داد وگفت این مدکر علمی و آموزشی امکانات لازم در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان قرار می دهد  .

DSC_0070