مراسم نور افشانی در شهرستان مرندتماشائی و ستودنی بود

جوان فردا : باید به متولی این مراسم که متولی این مراسم بودند تقدیر نمود . تمامی خانواده هائی که با جوان فردا صحبت می کردند راضی از این مراسم با نظم بودند مردم خودشان در حاکم بودن نظم همکاری چشم گیری داشتند این نشان از تامل پلیس با مردم در جریان سال است .

مراسم نور افشانی در شهرستان مرند ستودنی بود
به گزارش جوان فردا از مرند
مراسم نورافشانی در میدان امام حسین ع مرند با حضور جمع کثیری از مردم انقلاب دوست وانقلابی در امنیت کامل برگزار شد .
تفاوت نورافشانی سال ۱۳۹۶ با سالهای قبل در چند مورد به نظر رسید
۱) حضور مردم
۲) نظم حاکم بر مراسم
۳) حضور فرمانده نیروی انتظامی و مامورین و پلیس امنیت و مامورین راهور
۴) حضور مسئولین اجرائی و فرماندهی ارتش و سپاه
۵)حضور خانواده شهدا
۶) حضور جوانان که نشان ازنشاط بود
و…
باید به متولی این مراسم که متولی این مراسم بودند تقدیر نمود . تمامی خانواده هائی که با جوان فردا صحبت می کردند راضی از این مراسم با نظم بودند مردم خودشان در حاکم بودن نظم همکاری چشم گیری داشتند این نشان از تامل پلیس با مردم در جریان سال است .