سخنرانی حسن نژاد در مسجد جامع زنجیره مرند

جوان فردا : ❤️ به گزارش خبر نگار جوان فردا از روستای زنجیره مرند دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی در شب پیروزی انقلاب در مسجد زنجیره که با هماهنگی یکی از فعالین ستاد انتخاباتی حسن نژاد و رئیسی برگزار شده بود حضور یافت و حسن نژاد در سخنانی گفت فرماندار وامام جمعه مرا تنها گذاشته اند اگر به روحانی رای نداده بودیدروحانی رئیس جمهور نبود و راستگو فرماندار نبود . وقتی قانونی به ضرر مردم باشد زود اجرا می کنند .

بیچاره عروس وای بحال داماد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از زنجیره مرند

دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی در مسجد زنجیره مرند حضور یافت و به سخنرانی پرداخت .

سخنان حسن نژاد در مسجد زنجیره مرند مانند این مثل است که عروس خانم رقصیدن بلد نیست میگوید گوشه اتاقها کج است . بیچاره عروس‼️‼️‼️وای به حال داماد❗️

? همه مسئولین در وحدت مردم صحبت می کنند ولی حسن نژاد دولتمردان را تخریب می کند.

❤️ به گزارش خبر نگار جوان فردا از روستای زنجیره مرند دکتر محمد حسن نژاد نماینده قانونی مجلس شورای اسلامی در شب پیروزی انقلاب در مسجد زنجیره که با هماهنگی یکی از فعالین ستاد انتخاباتی حسن نژاد و رئیسی برگزار شده بود حضور یافت و حسن نژاد در سخنانی گفت فرماندار وامام جمعه مرا تنها گذاشته اند اگر به روحانی رای نداده بودیدروحانی رئیس جمهور نبود و راستگو فرماندار نبود . وقتی قانونی به ضرر مردم باشد زود اجرا می کنند .

حسن نژاد در مورد مطلب در خواستی جوان فردا برای مناظره گفت بعضی ها می گویند بدنه نظام عوض نشده است . این چه حرفیه . باید متذکر شد حسن نژاد در نشست خبری گفت بدنه نظام عوض نشده است . ولی حال کتمان میکند

 

‼️ حسن نژاد افزود مردم به من میگویند به تو رای دادیم کار را از شما میخواهیم. حسن نژاد نگفت که در انتخابات چه وعده هائی به مردم داده است .وهیچ یک عملی نشده است .