یادش بخیر وقتی که در سال ۱۳۷۱ اولین کلنگ پمپاژ ارس بر زمین خورد ؛

جوان فردا : سراب یعنی دروغ سراب یعنی حیله سراب یعنی توهم سراب یعنی تصور کنی آب می آید ولی آبی در کار نیست نه پولی نه اعتباری و نه عملیاتی ؛سراب یعنی وعده و وعید؛یعنی امروز و فردا کردن و هیچ را همه چیز جلوه دادن .

 آب و سراب در هرزندات  دو کلمه ای هستند که ظاهرا شبیه هم و نزدیک به هم میباشند

نویسنده : ر _ میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

آب و سراب دو کلمه ای هستند که ظاهرا شبیه هم و نزدیک به هم میباشند ولی در باطن در نقطه مقابل هم معنی میدهند اولی اگر باشد میتوانی از آن بیاشامی؛ زراعت کنی به انسان و طبیعت حیات ببخشی ؛ولی بر عکس اگر دومی یعنی سراب ظهور پیدا کند تشنه ای طبیعت رو به مرگ و نابودی است ؛
یادش بخیر وقتی که در سال ۱۳۷۱ اولین کلنگ پمپاژ ارس بر زمین خورد ؛حدود سه سال بعد از آن دشت گردیان احیا شد ۱۸۲۱ هکتار زمین زیر کشت و تولید واشتغال مردم رفت و منطقه جانی دگر یافت.
همچنین وقتی که در سال ۱۳۸۴ طرح پمپاژ آب ارس به دشتهای جلفا و یکانات و هرزندات به تصویب مجلس رسید بلا فاصله اجرای پروژه اغاز شد وظرف مدت دو سال مردم در روستاهای سیه رود و ایری و اشتبین بهره برداری از اب پمپاژ را اغاز کردند همچنین پایگاه مرکزی پمپاژ در جلفا تجهیز شد دهها کیلومت خط پمپاژ اجرا شد و ظرف مدت سه سال حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی در پروژه هزینه شد و اگر این مهم ادامه میداشت امروزه مردم یکانات و هرزندات نیز از این نعمت برخوردار شده بودند و اب مشروب و بهداشتی شهرستانهای مرند و جلفا نیز تامین شده بود . ما نام این کار ارزشمند را( اب) میگذاریم .در آن زمان هیچ تابلو و بنر تبلیغاتی در شهر و روستا و کوی و برزن نسب نشد بلکه آب تامین و تحویل بهر برداران شد . والسلام آب آمد .

واما سراب
سراب یعنی دروغ سراب یعنی حیله سراب یعنی توهم سراب یعنی تصور کنی آب می آید ولی آبی در کار نیست نه پولی نه اعتباری و نه عملیاتی ؛سراب یعنی وعده و وعید؛یعنی امروز و فردا کردن و هیچ را همه چیز جلوه دادن .

فراموش نکرده ایم که در سال نود و دو هنگامی که پروژه تامین آب جلفا و مرند را نابود کردند و اسم آنرا به تامین آب دریاچه ارومیه و شبستر و سپس تبریز تغییر دادند ؛چگونه بعضی دروغ پردازان و هنر پیشه گان چشن پیروزی گرفتند و وعده کردند که عنقریب دشت های منطقه سیراب خواهد شد !!ولی نشد!!

چرا؟چرا هیچ اتفاقی نیافتاد؟ چرا اجرای پروژه متوقف شد؟چرا آبی تامین نشد؟چرا از آنهمه تبلیغات دروغین حتی قطره آبی به مزارع مردم نرسید؟چرا؟

چون اساس کار سراب بود نه آب !!!چون اعتباری نبود !!چون هدف تامین آب نبود !!آری همه آن صحنه سازیها فقط سراب بود سراب بود سراب!!! !با گذشت چندین سال از آن تاریخ دست برخی از دولت مردان فاسد آن زمان رو شد برخی به زندان رفتند و برخی دیگر در انتظار رفتن به پشت میله های زندان هستند ؛ولی ظاهرا سراب هنوز از خود رمقی نشان میدهد!!! می خواهند چیزی را که وجود خارجی دارد بخورد مردم منطقه بدهند !!! و چنین وانمود کنند که بدنبال تامین خواسته های مردم هستند غافل از اینکه مردم بخوبی میدانند که فاینانس اعتبار نیست فاینانس فقط اجازه سرمایه گذاری از منابع غیر دولتی و در واقع از منابع خارجی است، لازم به یاد اوری است در طول تاریخ قبل و بعد از انقلاب هرگز و هیچ جای سرزمین ایران فاینانس در بخش کشاورزی داوطلب نداشته است و در شرایط موجود هیچ سرمایه گذار خارجی داوطلب فاینانس کشاورزی در ایران نیست .

این یعنی سراب یعنی فریب یعنی توهم یعنی فرار از مسئولیت یعنی عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه و تقاضای جامعه! !!!این یعنی هیچ و هیچ و هیچ.

ان شاءالله در فرصتی دیگر راجع به نحوه تامین اعتبار برای این پروژه بسیار مهم و سرنوشت ساز سخن خواهیم گفت .
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .