عدم آشنائی بعضی از اعضای شورا از قانون مالی و معاملاتی دولتی کار دست شورا خواهد داد.‼️استادی/آخوندی

جوان فردا : مهندس فرامرز آخوندی در مورد یکی از اصحاب رسانه گلایه نمود وگفت من معتقدم همه مردم می توانند بنابه فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر معزز مطالبه گری نماید

عدم آشنائی بعضی از اعضای شورا از قانون مالی و معاملاتی دولتی کار دست شورا خواهد داد.‼️
جلسه چهارشنبه شورای اسلامی شهر پر تلاطم بود .

عدم آشنائی بر قانون مالی معاملاتی موجب شد بعضی برخوردهای ناپسند انجام گیرد
وقتی شورای شهر سقفی برای معامله به شهرداری مصوبه تصویب نمود شهردار می تواند پائین تر از سقف مصوب اقدام نماید
ولی گلایه های بعضی از اعضای شورای شهر درمورد اقدام واحدهای شهرداری ونحوه مکاتبات جدی بود.
علیپور یکی از اعضای شورای شهر ونایب الرئیس شورا بدون علت گفت به زمین خورده ایم‼️ .
این سخن نایب الرئیس شورا میتواند ریشه در انتخاب شهردار داشته باشد که رای به شهردار منتخب نداده ، بود.
طهماسبپور با لحن تند بیاناتی را بیان نمودند
یکی از اعضای شورا تب بالابرده بود به نظر می رسد ااین عضو شورا ناراحتی را ازبیرون به شورا وارد نموده بود ولی در آخر جلسه از رئیس جلسه پوزش طلبید
استادی در سخنانی گفت از همکاران می خواهم اخلاق حسنه را رعایت کنیم هرچنداینگونه رفتارهای تند نشان از جدی گرفتن موضوعات طرح در شورا توسط اعضای شورا می باشد.
مهندس فرامرز آخوندی در مورد یکی از اصحاب رسانه گلایه نمود وگفت من معتقدم همه مردم می توانند بنابه فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر معزز مطالبه گری نماید
ولی سوال این است این روند مطالبه گزی مورد قبول نیست که فقط از شورا وشهردار مطالبه گری نمایند.
اگر مطالبه گری می کنند باید از تمامی مسئولان اجرائی وغیر اجرائی سوال نمایند
شورا چند ماه است شروع بکار نموده است آیا بهتر نیست از نماینده مجلس هم مطالبه گری گردد .
یا از دیگر ادارات وسازمانها مطالبه گری گردد .
آخوندی افزود اینگونه مطالبه گری در هیچ جامعه ای دیده نشده است . البته هرگروهی باید دارای شناسنامه باشد ما از طرف مردم انتخاب شده ایم پاسخگوئی را وظیفه خود می دانیم .
نظریه جوان فردا درمورد جلسه چهار شنبه شورای شهرمرند
مدیر یت دکتر یحیوی موجب شد فضا آرام گردد و بخشی که تب دار صحبت مینمود در اخر جلسه از بد اخلاقی خود در صحن شورا از اعضای شورا و رئیس جلسه  پوزش طلبید

T.me/jjavanefarda