خیز بلند جریان گروه انحرافی شاخه نرم گروهک ملحد منافقین خلق با تخریب روسای سه قوه در تسخیر خانه ملت برای انتخابات سال ۱۳۹۸

جوان فردا : احزاب و فعالین اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دست روی دست نگذارند اگر چنین کنند سخت در اشتباهند و دود این نشست و بی تفاوتی بیش از همه چشم آنها را اشک آلود خواهد نمود. و جریان تفکر گروه انحرافی میدان دار تمام امور خواهد شد .

خیز بلند جریان گروه انحرافی شاخه نرم گروهک ملحد منافقین خلق با تخریب روسای سه قوه در تسخیر خانه ملت برای  انتخابات سال ۱۳۹۸

نویسنده : ر _ میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

#نقش_شورای_نگهبان_در صیانت از #خانه_ملت
مدتی است سردمداران جریان گروه انحرافی با استفاده از آزادی مطلق  در تخریب دولت مردان نظام جمهوری اسلامی ایران هم آواز با موساد و سیا روزی در شهرستان بانه و روز دیگر در کرمانشاه و روز بعد در شهرها و شهرستانهای دیگر سخنرانی می کنند و یا در ایام پنج شنبه ها از حضور مردم معتقد به امامت و ولایت در امامزاده ها سوء استفاده کرده در این مراکز مقدس حاضر میشوندوبست نشینی می کنند  ودر تخریب دولت مردان و قوای سه گانه  در این مکانها مقدس سخنرانی می نمایند .
امریکا و اسرائیل در انتخابات دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری ایران در داخل کشور توسط جریان گروه انحرافی در تلاش بودند تا دوره ریاست جمهوری در ایران را یک دوره ای نمایند تا از این روزنه وارد شوند و بگویند مردم ایران دیگر به مسئولین خود اعتماد ندارند . ولی هوشیاری ملت ایران این نقشه دشمنان را عقیم گذاشت . و بر حسب مرور زمان رسوائی سردمداران جریان گروه انحرافی را موجب شد . این جریان تا آنجا پیش رفتند بعضی از نمایندگان مجلس در انتخابات ورود نمودندو در سخنرانیهای خود ضمن تخریب دولت هم آواز با جریان تفکر گروه انحرافی شاخه نرم گروهک ملحدمنافقین خلق شدند .
حال امریکا و اسرائیل چون خود را در موضوع برجام شکست خورده میدانند و اسرائیل از اجرائی شدن برجام واهمه دارد جریان تفکر گروه انحرافی را با خود همراه نموده است تا القا نماید برجام بر ضرر ایران است ولی رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و نرمش قهرمانانه خود دست استکبار جهانی را به دنیا باز کرد که دیگر امریکا قابل اعتماد نیست . دوستان امریکا باین نکته رسیده اند امریکا دیگر قابل اعتماد نیست. ولی با این وصف جریان گروه انحرافی بدستور موساد و سیا از فرهنگ مطالبه گری بحق مردم سوء استفاده نموده و این امر مهم آزادی را به اغتشاشات تبدیل نمودند .حمایتهای امریکا و اسرائیل از این گروه وابستگی آنها را در جریان اغتشاشات اخیر نمایان نمود. ولی تدبیر امیدوارانه دولت مردان و دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی با رعایت حقوق شهروندی فضا را برای این گروه آزاد گذاشت تا وابستگی این گروه را  به موساد وسیا بیش از این آشکار کنند . و هم آوازی جریان تفکر گروه انحرافی با موساد و سیا واستکبار جهانی و ضد انقلابیون برتر  را آشکار تر نمایند.
ولی دشمن خواب ندارد چون میدانددرکشور ایران قوه قضائیه رکن اصلی حکومت است و رئیس قوه قضائی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب میشوند این منصوب نمودن به تبعیت از حکومت داری رسول خدا ص و ائمه اطهار ع می باشد .
سوال اینجاست چرا جریان گروه انحرافی در تخریب دستگاه قضا با شتابان عمل می نماید .؟دشمن خوب میداند چون در ایران  رهبر انقلاب این مقام را منصوب نموده است اگر این مقام تخریب شود حتما در تخریب رهبر انقلاب اثر خواهد داشت .

و حال سوال این است چرا بعضی از وابسته گان جریان گروه انحر افی در سایه ، نیروهای امنیتی را زیر سوال نمی برند ؟ چون می دانند فرماندهی کل قوا از آن رهبری انقلاب است . با تخریب این نیروها می توان رهبری را تضعیف نمود .
پس دشمن بیدار است می خواهد عامل وحدت در جامعه که ولایت امر می باشد نشانه بگیرد.وگرفته است . تیز بینی و پیش بینی  رهبر انقلاب همیشه نقشه های دشمن را قبل از اجرائی شدن نقش بر آب نموده است .
دشمنان انقلاب اسلامی با تخریب دستگاه قضا و نیروهای امنیتی دنبال فرهنگ سازی ضد حکومت جمهوری اسلامی هستند. و دنبال رهبری جریان تفکر گروه انحرافی بعنوان انقلابیون برتر است . وقتی جریان گروه انحرافی شعار می دهند احمدی بت شکن بت بزرگ را بشکن یعنی هماهنگی این گروه با موساد و سیا و گروهک ملحد منافقین خلق است .
همه این جریانات در راستای تسخیر خانه ملت در انتخابات ۱۳۹۸ توسط وابستگان موساد و سیا یعنی جریان گروه انحرافی است . نحوه تبلیغات این گروه، عوامفریبی و دروغ گفتن و تخریب ۴۰ ساله عملکرد حکومت جمهوری اسلامی و مدیران و مسئولین و پیشکسوتان انقلاب اسلامی است.
این گروه از فرمایش امام خمینی ره استفاده می کنند و می گویند مجلس در راس امور است تا با تسخیر خانه ملت می خواهند در قانون اساسی تغییراتی در راستای اهداف دشمن را پیاده کنند .
در این جریان دشمن سخت وارد کارزار انتخاباتی شده است آنهم فقط با تخریب دستگاه قضائی و دولت مردان و نیروهای امنیتی .
ملت ایران با تفکرات مختلف سیاسی دوستدار انقلاب  با تبعیت از رهبری جامعه تمام نقشه های دشمن را نقش برآب خواهد نمود. خانواده شهدا و جانبازان وایثار گران بجز حرف رهبری گوش به سخنان  افراد خود خوانده دلسوز بیش از انقلابیون واقعی نخواهند سپرد .
ولی شورای محترم نگهبان نباید مانند  در مورد کاندیداهای این دوره  با اغماض رفتار نماید. و  نباید نهاد های انقلابی افراد غیر متعهد را بعنوان نیروی ارزشی به جامعه معرفی نماید که بعد از مدتی از معرفی خود عدول نمایند و مردم را نسبت به این نهاد ها نا امید نماید. نهادهای انقلاب در چهار چوب قانون نباید در انتخابات دخالت نمایند اگر نتوانستند در این مورد عمل نمایند لااقل فردی را مورد لطف خود قرار دهند تا بعداز مدتی موجب دلسردی نباشد .
  احزاب و فعالین اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دست روی دست نگذارند اگر چنین کنند سخت در اشتباهند و دود این نشست و بی تفاوتی بیش از همه چشم آنها را اشک آلود خواهد نمود. و جریان تفکر گروه انحرافی میدان دار تمام امور خواهد شد .