فرماندارمرند : دغدغه فکری امروز گسستگی فرهنگ ملی است

جوان فردا : فرماندار مرند افزود نگاه منظری موضوع را تخریب میکند موجب تشدد میشود لذا با این روش نمی توان طرح ها و برنامه ها را اجرا نمود .چون تناسب تقاضا و عرضه از بین رفته است و اصلاح آن با رفتار ممکن است

? به گزارش خبرنگار #جوان_فردا از مرند،شواری مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند به ریاست دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل جلسه داد .


فرماندار مرند ضمن تبریک گفتن دهه کرامت و هفته بهزیستی گفت اگر معنی بهزیستی را بفهیم دیگر آسیبهای اجتماعی در جامعه بی معنی میشود و هیچوقت با این مشکلات روبرو نمیشویم
? #گرشاسبی افزود امروز دغدغه فکری ما خانواده ها و جامعه است که عادت به آسیبها و ناهنجاریها کرده ایم این عادت یک دغدغه و آفت بزرگی است و شیوه خروج را باید بیابیم که نمی توانیم بیابیم چون یا توان نداریم تا در کل شهرستان سوق دهیم ویا نمیتوانیم مردم را به پای حل این دغدغه فکری جذب کنیم .
#گرشاسبی خواستار استفاده از NGO ها و خانواده ها و دستگاه های آموزشی اعم از آموزش و پرورش و دانشگاهها شد که باید در یک محور باید هدف در امر مبارزه با مبارزه با مواد مخدر شد .
?فرماندار مرند افزود نگاه منظری موضوع را تخریب میکند موجب تشدد میشود لذا با این روش نمی توان طرح ها و برنامه ها را اجرا نمود .چون تناسب تقاضا و عرضه از بین رفته است و اصلاح آن با رفتار ممکن است
?گرشاسبی از مسئولین و از شوراها خواست در این موضوع دست بکار شوند و برای اینکه در طرح ها موفق شویم باید مردم محور باشیم واز شورا یارها در محلات استفاده کنیم تا از عادت غلط خارج شویم .
?معاون استاندار و فرماندار مرند در مورد ایجاد گسستگی در جامعه گفت گسست فرهنگی ملی در جامعه ایجاد شده است باید به فرهنگ اصیل اسلامی خود برگردیم تا نگذاریم این گسستگی عمیق تر شود چند سال پیش موضوع پولشوئی نبود ویا مواد مخدر صنعتی نبود باید بورز باشیم باید ذائقه را در جامعه تغییر دهیم . وقتی گسست رونق گرفت زیر پرچم خالی میشود وحدت از بین می رود .
✅گرشاسبی درمورد جلوگیری از دست رفتن نسل جدید گفت باید ما حاکمین برنامه هائی را انجام دهیم تا نگذاریم نسل از دست ما بیرون رود اگر نسل از دست مان برود نمیتوانیم طرحها و برنامه ها را اجرا کنیم
فرماندار از اعضای خواست برای جلسه بعدی حتماً برای پیشگیری برنامه بیاورند چطور که تنوع مواد مخدر هست باید تنوع راه مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم .
? #گرشاسبی یکی از روشهای مبارزه با مواد مخدر را شناسنامه دار کردن معتادین است باید معتادین زیر نظر باشند باید با معتادین نزدیک شد معتاد امروز مجرم نیست بلکه بیمار است .

?خانم موسی پور دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر در شروع جلسه مصوبات جلسه قبل را قرائت نمود و اقدامات انجام گرفته از سوی اعضا نسبت به مصوبات قبلی را به سمع فرماندار و اعضا رساند.

?در این جلسه دکتر فرید #عبدل_زاده انگشت به محل #خونریزی گذاشت و گفت وقتی در این شهرستان فقط یک پزشک دوره مبارزه با مواد مخدر را سپری کرده طبق پروتکل این پزشک و نیروی انتظامی در این امر دخیل هستند .
?سرهنگ #اورنگی جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مرند ایراد کار را در عدم تحویل گرفتن معتاد در مراکز مربوطه دانست و گفت برای تحویل دادن یک معتاد دو مامور نیروی انتظامی چندی ساعت معطل میشوند لذا باید این مورد اصلاح گردد.

‼️دیگر اعضای که بعضی ها اظهار نظر فرمودند نام آنها برای خبرنگار #جوان_فردا مشحص نشد لذا از آوردن سخنان آنها پرهیز میکنیم .

T.ME/JJAVANEFARDA