سرنوشت اعتبار ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تخصیص یافته مرند در مورد سال ۲۰۱۸ در سایه

جوان فردا : انشاالله #فرماندار_مرند پیگیر جذب این اعتبار تخصیص یافته باشند تا حق و حقوق مرند حیف و میل و ضایع نگردد.

‍ به گزارش #جوان_فردا سرنوشت اعتبار تخصیص یافته به مرند در ارتباط با سال ۲۰۱۸ در سایه

#دولت با #موافقت_مجلس اعتبار ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل #پنج_میلیارد و #چهار_صد_میلیون_تومان به هر نماینده استان آدربایجانشرقی جهت هزینه کردن در حوزه انتخابیه خود در امر سال ۲۰۱۸ تخصیص داده است
✅ در این راستا #جوان_فردا طبق تماس تلفنی با دکتر #سلمان_خداداد نماینده مردمی #ملکان گفت این مبلغ در شهر ستان ملکان در امر گردشگری و فرهنگی توسط فرماندار و شهردار و اداره میراث فرهنگی هزینه خواهد شد

دکتر #خدادادنماینده مردمی ملکان افزود باید نظارت کامل شود تا این اعتبار در محل مربوط به برنامه های سال ۲۰۱۸ که #تبریز پایتخت کشورهای اسلامی است هزینه شود

طبق شنیده ها خانم آقاپورجهت هزینه کردن به گردشگری و بزرگراه موافقت کرده است

?نماینده گان تبریز هم موافقت کرده اند در امر صنعت گردشگری هزینه شود

‼️‼️ ولی سرنوشت #سهم_مرند همچنان در #مبهم بسرمیبرد ‼️‼️

⭕️ حسننژاد نماینده قانونی مجلس تا انتشار این خبر هیچ حرفی و سخنی از اختصاص این اعتبار نگفته است ⭕️‼️

انشاالله #فرماندار_مرند پیگیر جذب این اعتبار تخصیص یافته باشند تا حق و حقوق مرند حیف و میل و ضایع نگردد.