ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی شهرستان مرند در برقراری نظم و امنیت و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی( پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ) شهرستان مرند در جریان دو سال اخیر

جوان فردا : نیروی انتظامی مرند با اتکا به فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه های فرماندهی کل نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی و اداره عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی استان با تمام ظرفیت اقدامات خود را انجام داده و با کمترین امکانات بیشتری تاثیرگذاری را در جامعه داشته باشد.

ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی شهرستان مرند در برقراری نظم و امنیت و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی( پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ) شهرستان مرند در جریان دو سال اخیر

هدف:
نیروی انتظامی در مواقع بروز بحران، نقش اساسی در حفظ نظم و امنیت داشته است. هدف از ارزیابی حاضر، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی مرند، در برقراری نظم و امنیت و حضور در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مبارزه با آسیبهای اجتماعی از منظر پایگاه خبری رسمی #جوان_فردا است
روش ارزیابی : در این ارزیابی از روش میدانی و خوشه ای و شفاهی استفاده شد و بدین منظور ۳۷۷ نفر (۲۱۷نفر شهروند شهری (مرند،زنوز،بناب،کشکسرای،یامچی) ، ۱۳۵ نفر از از اهالی روستاها و ۲۵ نفر از مسوولان دستگاه های اجرایی) انتخاب شدند و عملکرد نیروی انتظامی از دید و نظر آن ها در حوزه عملکردی انتظامی، آگاهی و پلیس امنیت ،اماکن عمومی ،راهور مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :
نتایج به دست آمده حاکی است از نظر کل پاسخگویان برای حوزه های عملکردی انتظامی، آگاهی و پلیس امنیت واماکن عمومی و راهور به ترتیب ۳۱/۹۶ درصد، ۳۰/۹۴ درصد و ۸۴/۹۵ درصد می باشد.یافته های به دست آمده عملکرد نیروی انتظامی در حوزه های عملکرد انتظامی، آگاهی و پلیس امنیت و اماکن عمومی و راهور از منظر کل پاسخگویان از حد متوسط بالاتر است که گروه های پاسخگو، ارزیابی متفاوتی از میزان تاثیر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت و فعالیت فرهنگی و آموزشی شهرستان مرند داشته اند. عملکرد نیروی انتظامی مرند از نظر گروه های مسوولان اجرایی با مسوولان نیروی انتظامی و همچنین مسوولان دستگاه های اجرایی با مردم با یکدیگر، سطح عالی و معناداری دارد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که عملکرد نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی #آگاهی، #پلیس_امینت ، #اماکن_عمومی و #راهور شهرستان مرند در حوزه های عملکردی نیروی انتظامی، آگاهی و راهنمایی و رانندگی، پلیس امینت و اماکن عمومی و در مرحله پاسخگویی و امدادرسانی از دیدگاه کل پاسخگویان (مردم، مسئولان دستگاه های اجرایی و کارکنان نیروی انتظامی ) از حد متوسط بالاتر بوده است
نیروی انتظامی مرند با اتکا به فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه های فرماندهی کل نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی و اداره عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی استان با تمام ظرفیت اقدامات خود را انجام داده و با کمترین امکانات بیشتری تاثیرگذاری را در جامعه داشته باشد.
در این مورد کمبود وسائط نقلیه بخصوص در واحد راهور بنظر #جوان_فردا چشمگیر است
مردم از حضور نیروی انتظامی در سطح شهرستان مرند احساس امنیت و مجرمان نیز احساس ترس دارند
دراین ارزیابی حمایت قاطع امام جمعه مرند و یامچی و دستگاه قضائی(رئیس دادگستری و دادستان و قضات) شهرستان مرند از نیروی انتظامی اثر مثبت در بین مردم دارد.و جذب نیروهای تخصصی در نیروی انتظامی موجب شده مردم از برخورد مامورین نیروی انتظامی راضی باشند.