مصطفائی خطاب به حسن نژاد :کدام یک از وعده هایت عملی شده است

مصطفائی : ? موضوع #بیمارستان ۳۰۴تختخوابی مرند به کجا رسیده؛ آیا همانند #وعده های #بی_عمل تکمیل #بزرگراه مرند بازرگان و #مرند،جلفا که از بس در این محورها موجب تصادفات منجر به کشته وزخمی شدن چندین نفر از هموطنانمان و داغدار شدن خانواده موجب شده ؛ آنقدر وعده وعید دادند تا به سریالهای تلویزیونی آنهم به #سبک_اوشینی ؛ واهالی این جاده ها با عنوان جاده مرگ لقب دادند….. ‼️

یادداشت روز  محمد #مصطفائی پیشکسوت خبرنگاری

 

 از سرنوشت بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند چه خبر ؟

✍? به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار به روز مرند علت اصلی بی نصیب شدن شهروندان مرندی از کدوم ناحیه شکل میگیرد…
آیا این ظلمی که در حق حقوق شهروندان مرندی, عاید می شود علت اصلی را از کجا باید پیدا کنیم؛ تا شهر تاریخی با قدمت ۶هزار ساله هویت اصلی خود را پیدا کند چرا که …. ‼️
?مرند دروازه مسیر جاده ابریشم
?مرند جاده ترانزیت اتصال اروپا وآسیا
?مرندمهد تمدن شهره آواز عالمان بزرگ.
?مرند با افتخار دانشمندان شهر وزرا
?مرندصاحب کارخانه صنایع خاک چینی ایران….
?مرند قطب تولید زردآلو رتبه اول استانی
?مرند آوازه شهر طلای سرخ…
?مرند مهد تمدن تاریخ کهن ۹هزار ساله آذربایجان…..
?مرند با وجود زیر ساخت های لازم در بحث گردشگری شهر توریست….
?مرند دارای معدن کائولن چینی وسرامیکی کشور….
?مرند دارای سیب زنوز با شهرت جهانی
?مرند دارا بودن بسترهای لازم برای توسعه ؛جذب گردشگری وسرمایه گزاری….
♦️حال قضاوت کنید این انصاف است که در حق این مردم چنین وچنان های حزبی ویا خصومت ها شخصی این همه از امکانات نظام جمهوری اسلامی محروم باشند…. ‼️

✅ امیدواریم مسئولین ودست اندرکاران ذیربط نسبت به این خواسته های به حق شهروندان پاسخگو باشند؛

⚠️چه عامل وکسان ویا اشخاصی در این موارد دخیل هستند؟ بطور شفاف با مردم سخن بگویند ؛ #نماینده محترم در این مدت ۶سال کدامیک از خواسته های برحق و #شعارهای تبلیغاتی خودش جامعه عمل پوشانده ویا #نماینده عالی دولت شفاف بیان کنند؛

? موضوع #بیمارستان ۳۰۴تختخوابی مرند به کجا رسیده؛ آیا همانند #وعده های #بی_عمل تکمیل #بزرگراه مرند بازرگان و #مرند،جلفا که از بس در این محورها موجب تصادفات منجر به کشته وزخمی شدن چندین نفر از هموطنانمان و داغدار شدن خانواده موجب شده ؛ آنقدر وعده وعید دادند تا به سریالهای تلویزیونی آنهم به #سبک_اوشینی ؛ واهالی این جاده ها با عنوان جاده مرگ لقب دادند….. ‼️
✅مخلص کلام جناب آقای دکتر #حسن_نژاد نماینده محترم. مردم مرند وجلفا لطفا در این مدت دوران خادم بودن مردم منطقه؛ چندین بار با منتخبین خود دیدار عمومی داشتند به غیر از مراجعه کنندگان به دفتر ارتباطات مردمی که الحمدلله توفیق زیارت جناب عالی کمتر نصیبشان شده؛ ارائه وخر وجی آنها را هم بیان فرمایید تا اهالی از اقدامات #نماینده خود آگاهی وکسب اطلاع نمایند؟
♦️صر فا به نامه نگار ی نباشد اقدامات زیر بنایی که در بالا قید شده….‼️ ادامه دارد…
@AKHBAR_MARAND

منبع : اخبار بروز مرند

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda