کارگران تبریز کف تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند

از دوماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه تبریز کف به طور کامل متوقف شده است

کارگری

کارگران تبریز کف تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند

با تصمیم شورای تامین استان آذربایجان شرقی کارگران کارخانه تبریز کف به بیمه بیکاری معرفی شدند.

به گزارش جوان فردا یکی از کارگران تبریزکف گفت: به دنبال تجمعی که در روز سوم دی در مقابل استانداری داشتیم، شورای تامین شهرستان مرند در عصر روز یکشنبه ششم دی ماه برای رسیدگی به خواسته‌های آنها تشکیل جلسه داد و با معرفی تمامی ۱۸۰ کارگر باقیمانده این واحد تولیدی به صندوق بیمه بیکاری موافقت کرد.

از قرار معلوم در این جلسه مقرر شده است تا مشخص شدن وضعیت کارخانه کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند و در مقابل کارفرما معادل یک ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخت کند.

در عین حال به گفته کارگران ظاهرا اعضای شورای تامین برای برطرف شدن مشکلات مربوط به معوقات مزدی کارگران و سایر بدهی‌های کارفرما به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد فروش بخشی از سهام کارخانه را مطرح کرده‌اند.

کارگر

بر اساس اطلاعاتی که توسط کارگران به ایلنا گزارش شده است از دوماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه تبریز کف به طور کامل متوقف شده است علاوه بر آن این کارگران بیش از یک و نیم سال مزد معوقه دارند و همچنین چهارماه حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.