روزاول هفته دفاع مقدس درمرندبنا به تصویر

روزاول هفته دفاع مقدس درمرندبنا به تصویر
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ :: نویسنده : رحیم اصیل میابی

به نقل از خبرنگار سایت خبری جوان فردا:دراولین روز هفته دفاع مقدس پرچم رژیم تجاوز گر صهیونیزم وپرچم دولت آمریکاشیطان بزرگ درزیر پای نیروهای ارتش وسپاه ونیروی انتظامی وبسیج با شعارهای مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل مانداین یک پیام داشت یعنی آمریکاباید بداند ایران اسلامی برای همیشه بیزاری خودرا از ظلم وتجاوز گری اعلام میدارد.وپیام دیگراین ایام نشان ازهمدلی وهمزبانی دولت وملت رادرسلایق مختلف سیاسی نشان میدهد.