سخن یک معلول : من معلول نیستم دیگر تنها هم نیستم من امروز توانمند شدم .

به گزارش #جوان_فردا دراین همایش پرشکوه اقشارمختلف مردم بخصوص دادستان،معاونین فرماندار،حانشین فرماندهان سپاه ونیروی انتظامی وروسای ادارات وهنرمندان..

همایش #تجلیل از معلولین توانمند در شهرستان مرند

 

به گزارش #جوان_فردا اداره بهزیستی مرند با یک برنامه منسجم و با تدبیر امیدوارانه با حضور معلولین توانمند و مقامات اجرائی اعم از امام جمعه مرند و فرماندار و معاونین فرماندار و دادستان وشهردار مرند و شورای شهر و بخشداران و جانشین فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و اصحاب رسانه بخصوص بخصوص مدیرمسئول #تریبون_آزاد که یکی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس می باشد وهنرمندان و بازیگران و هنرمندان #صنایع_دستی
همه وهمه حضور داشتند
کثرت جمعیت در این همایش همه را مبهوت و مجذوب کرده بود
خانواده معلولین از این همایش خاطره خوش داشتند
جای خوشحالی است #قاری قرآن این مراسم مانند #نوازنده های این مراسم از معلولین بودند نیروهای پذیرائی کننده هم از خود معلولین بودند
این نشانگر این بود که معلولیت ناتوانی نیست بلکه توانمندی است یکی از معلولین گفت وقتی این قدر جمعیت و مسئولین را میبینم میتوانم بگویم من #معلول نیستم بلکه #توانمندم و #تنها نیستم .
#جوان_فردا از #ریاست و #کارشناسان اداره بهزیستی و #زحمت کشان این همایش کمال تشکر را دارد

سخن یک معلول :اگر #معلولم ولی #توانمندم دیگر #تنها نیستم

همایش بزرگ تجلیل از #معلولین_توانمند در شهرستان مرند با حاشیه های شیرین و دیدنی
وقتی امام جمعه مرند در سالن به دیدار معلولین آمد پدر دو معلول به #جوان_فردا گفت
درچنین روزی افتخارم این است که باحمایت مسئولین اجرائی بخصوص امام جمعه مرند که یکی ازرزمنده گان ۸ سال دفاع مقدس و جانباز جنگ تحمیلی است و فرماندار رزمنده و ایثارگر چنین همایش تجلیل ازمعلولین درچنین مکانی که باحضور بیش از ۵۰۰ نفر برگزار میشود دریک محفل هستم
وقتی فرزند معلولم مسئولین و بخصوص این دو بزرگوار رادراین همایش دیدندگفت خدایاشکر تنها نیستم درسایه نظام جمهوری اسلامی احساس تنهائی راازامروز به کنارمیگذارم ودعا میکنم خدایااگرمعلولم ولی توانمندم
این پدرمعلول تشکرخودراازتمامی مسئولین وحاج آقا #نعمت_زاده امام جمعه مرند و #گرشاسبی فرماندار مرندومحمدزاده رئیس بهزیستی و کارشناسان اعلام کرد

به گزارش #جوان_فردا دراین همایش پرشکوه اقشارمختلف مردم بخصوص دادستان،معاونین فرماندار،حانشین فرماندهان سپاه ونیروی انتظامی وروسای ادارات وهنرمندان..

با کانال مردمی #جوان_فردا همراه باشید
@jjavanefarda

@jjavanefarda