زلزله طبیعی قبل از زلزله انتخابت مرند را لرزاند

زلزله

زلزله طبیعی قبل از زلزله انتخابات مرند را لرزاند

زلزله

به گزارش جوان فردا ساعت: ۰۲:۰۱:۴۰ زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر به مرکزیت مرند ،مرند و حومه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین بوقوع پیوست
ساعت ۲۰ پنجشنبه نیز زلزله ای ۱.۱ ریشتری در این منطقه ثبت شده است.