زلزله طبیعی قبل از زلزله انتخابت مرند را لرزاند

زلزله طبیعی قبل از زلزله انتخابات مرند را لرزاند به گزارش جوان فردا ساعت: ۰۲:۰۱:۴۰ زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر به مرکزیت مرند ،مرند و حومه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین بوقوع پیوست ساعت ۲۰ پنجشنبه نیز زلزله ای ۱.۱ ریشتری در این منطقه ثبت شده است.

زلزله

زلزله طبیعی قبل از زلزله انتخابات مرند را لرزاند

زلزله

به گزارش جوان فردا ساعت: ۰۲:۰۱:۴۰ زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر به مرکزیت مرند ،مرند و حومه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین بوقوع پیوست
ساعت ۲۰ پنجشنبه نیز زلزله ای ۱.۱ ریشتری در این منطقه ثبت شده است.