مرند صاحب دو واحد دانشگاه فرهنگیان شد/دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران در مرند تاسیس میشود

جوان فردا : این جلسه بخاطر پیشنهاد فرماندار چالشی شد لذا مقاومت فرماندار مرند و دکتر کاظمی رئیس آموزش و پرورش مرند موجب شد دکتر خدیوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان و دکتر روشندل معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان کل کشور بعداز ۴ ساعت بحث و مذاکره موافقت خود را اعلام فرمودند و در تفاهم نامه منعقده فی مابین فرماندار مرند و دکتر روشندل تاسیس دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران در مدرسه امام حسین ع مرند تاسیس شود

مرند صاحب دو واحد دانشگاه فرهنگیان شد

دکتر گرشاسبی در جلسه مشترک با دکتر روشندل معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان که به ریاست دکترگرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند در سالن اجتماعات شهرداری زنوز برای تاسیس دانشگاه فرهنگیان در شهر زنوز برگزار شد گفت دانشگاه فرهنگیان واحد مرند در شهر زنوز که واحد برادران خواهد بود در شب چله برای اهالی شهرستان مرند و اهالی شهر زنوز مبارک باشد.
وی افزود باید یک دانشگاه دیگر برای خواهران در مرند تاسیس شود .
شهرستان مرند ۲۴۴۰۰۰ جمعیت و بالای ۳۵۰۰ معلم و ۳۵۰۰ معلم بازنشسته دارد
گرشاسبی به جایگاه معلم در توسعه اشاره کرد و گفت اگر دست اندرکاران امر آموزش بتوانند برای نسلهای آینده بیش از پیش معلم متخصص و متعهد و دلسوز تربیت کنند قطعاً کشور از تمام نیازها بی نیاز میشود امر مهم در کشور آموزش صحیح است . وقتی برای یک امر برنامه ریزی مشود بعضی افراد زود دست به سنگ اندازی میکنند لذا این مشکل از عدم وجود فرهنگ سالم در جامعه است .
گرشاسبی افزود تعامل و تامل موجب هم افزائی است نگاه منطقه ای معنی ندارد باید نگرش مثبت به امورات داشته باشیم این مطالبه باید انجام گیرد تا نگرشها تغییر یابد
فرماندار مرند از دکتر روشندل خواست حتما در تفاهم نامه تاسیس دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران در مرند پیش بینی شود .
این جلسه بخاطر پیشنهاد فرماندار چالشی شد لذا مقاومت فرماندار مرند و دکتر کاظمی رئیس آموزش و پرورش مرند موجب شد دکتر خدیوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان و دکتر روشندل معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان کل کشور بعداز ۴ ساعت بحث و مذاکره موافقت خود را اعلام فرمودند و در تفاهم نامه منعقده فی مابین فرماندار مرند و دکتر روشندل تاسیس دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران در مدرسه امام حسین ع مرند تاسیس شود
بعداز جلسه تمام حاضرین جهت بازدید به همراه دکتر روشندل و دکتر گرشاسبی از مدرسه امام حسین مرند بازدید کردند .
بعداز بازدید مقرر شد مدرسه امام حسین ع مرند ساماندهی گردد