بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از اتاق اصناف شهرستان مرند

فرماندار مرند در اتاق اصناف مرند جهت آشنائی با مشکلات اتحادیه ها

به گزارش #جوان_فردا به نقل از سایت فرمانداری مرند دوکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرمامدارویژه شهرستان مرند و دکتر فدائی معاون برنامه ریزی  و مهندس شیخپور با حضور رضا ابذری در راستای بررسی روند انجام کار و همچنین مشکلات اتحادیه های صنفی و صنعتی ، گرشاسبی نماینده عالی دولت در شهرستان از اتاق اصناف و دفترهای اتحادیه های صنفی شهرستان بازدید کرد .

در ادامه ضمن تشکیل جلسه اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان به بیان مسائل و مشکلات اتاق و اتحادیه ها پرداخته و فرماندار شهرستان در جریان مشکلات قرار گرفته و دستورات لازمه را اتخاذکرد

   کرد .