میز خدمت فرمانداری مرند درخدمت مردم

گرشاسبی روز دوشنبه در دیدار صمیمی خود با تعدادی از شهروندان ، به درخواست ها، پیشنهادها و شکایت های آنان گوش داده و دستورهای لازم برای رفع مشکلات مطرح شده را خطاب به مدیران دستگاه ها صادر کرد.

میز خدمت  فرمانداری مرند  در خدمت مردم 

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا از مرند

دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی در ملاقات مردمی، پای صحبت جمعی از شهروندان نشست و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.
  گرشاسبی روز دوشنبه در دیدار صمیمی خود با تعدادی از شهروندان ، به درخواست ها، پیشنهادها و شکایت های آنان گوش داده و دستورهای لازم برای رفع مشکلات مطرح شده را خطاب به مدیران دستگاه ها صادر کرد.

این دیدار فرماندار مرند طبق برنامه مدون انجام می گیرد .