سخنی با سنجری /سخنی با امام جمعه جوان ونماینده قانونی مجلس/شکایت موکل علیه وکیل

جوان فردا : ولی امروز بجای سرپوش گذاشتن به عدم کارآئی نماینده مجلس نقاط ظریف منطقه را بیابید و در چهت حل آن بارایزنی با مقامات این مشکلات ظریف را حل کنید حل این مشکلات برای متطقه مهم است نه تخریب دکتر ظریف

سخنی با #سنجری

سخنی با امام جمعه جوان و نماینده قانونی جوان مجلس


آیا بهتر نیست بجای ایراد گرفتن به دکتر #ظریف که مورد تایید مقام عظمای ولایت است به مشکلات #نقاط_ظریف در شهر جلفا فکر کنید⁉️
البته جای انتقاد از شما نیست چون اولا سن آن دو بزرگوار قد نمی دهد تا از سایت پرواز جمله ای بگوئید‼️
ثانیا چون در لج بازی غوطه ورید نمی خواهید خدمات گذشته خادمین مردم را بنگرید و جهت امیدواری مردم به سمع مردم برسانید.
ثالثا چون در فضای انتخابات مانده اید از دیدن مشکلات ظریف درمنطقه غافل هستید فقط میخواهید وزرای کارآمد دولت دکتر روحانی را در بیرون تخریب در مجلس استیضاح کنید
جناب سنجری بزرگوار
در سال ۱۳۸۷ در دور هفتم مجلس وقتی آقای مهندس رنجبر مدیرعامل منطقه آزادارس بودند با حمایت نماینده وقت در مجلس دشت #میل در پشت شاهمار (حق وردی آباد ) را بعنوان سایت پرواز مشخص و تملک کردند وچندین بار مردم منطقه آزاد بخصوص اهالی شهر جلفا شاهد پرواز هلیکوپترهای گردشگری را بودند تعدادی از خود مردم هم سوار این هوانیروزهابودند

ولی امروز بجای سرپوش گذاشتن به عدم کارآئی نماینده مجلس نقاط ظریف منطقه را بیابید و در چهت حل آن بارایزنی با مقامات این مشکلات ظریف را حل کنید حل این مشکلات برای متطقه مهم است نه تخریب دکتر ظریف

جناب #سالار بزرگوار
بهتر است جهت تکمیل اطلاعات خود از نماینده گان دوره های گذشته مجلس کسب اطلاعات کنید
تا ببینید سایت پرواز در شهر جلفا کجا گم شده است ⁉️
آقای #سنجری
سر از جناح بازی بیرون بیارید دست ازتخریب دولتمردان بردارید از نماینده فعلی مجلس عملکرد بخواهید. تا عدم کازآئی خود را به گردن دیگران نیندازد
و پاسخ این سوالات را دریافت وبه #جوان_فردا ارسال کنید تا انتشار دهیم
آیا برای احداث فرودگاه آنهم بعداز ۷ سال توسط نماینده قانونی مجوز از شورای امنیت ملی کشور اخذ شده است ⁉️
آیا اعتبار فرودگاه به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تخصیص خورده است ⁉️
اگر این زیرساخت قانونی اخذ شده است مدیر عامل منطقه آزاد ا رس با تمام قدرت در رفع دغدغه های زیست محیطی اقدام خواهد کرد ،
ودکتر کلانتری افتخار کشوری و منطقه مرندو جلفا برای همکاری آماده گی کامل خواهندداشت
در آخر با تخریب بزرگان نمیتوانید در بین مردم برای خود جای بیابید اگر هم بیابید کاذب خو اهد بود.

 

 

آیا قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی به موکیلن یک نماینده مجلس ، این اجازه راداده است که #موکل بر علیه این #نماینده اقامه دعوی کند⁉️
اگرنماینده مجلس باوعده های دروغین عملیی نشده که رای موکلش را بااین طریق بدست آوردوراهی بهارستان شود موکل میتوانددردادسراو یادادگاه برعلیه وکیل بعنوان دروغگووعوامفریب شکایت کند⁉️
اگرنماینده مجلس بامناصب دروغین تحت عناوین مختلف ازاحساسات مذهبی وانقلابی مردم مانندخادم امام رضایا نیروی ارزشی سوءاستفاده کند موکلین می توانندبر علیه آن وکیل شکایت کند⁉️
اگرنماینده مجلس درزمان انتخابات به یک فرد قابل نفوذونفوس وعده دهدکه بمن رای جمع کن سه نفر شمارابه یک اداره یا کارخانه استخدام میکنم بعدازبعدازرسیدن به مجلس به تعهد و وعده خودعمل نکندهمان موکل میتواندبرعلیه آن نماینده مجلس اقامه دعوی کند ⁉️
آیاموکل قانونی میتواندبرعلیه نماینده قانونی مجلس اقامه دعوی کند⁉️
اگرنماینده به یک موکلش توهین وهتک حرمت کند موکل میتواندبرعلیه اواقامه دعوی کند⁉️
آیا نماینده مجلس میتواند برعلیه مطالبه گرخود که موکلش است شاکی باشد⁉️

پاسخ ها را از موسسه حقوقی شهید #میابی پیگیر باشید
T.me/miyabi